maandag 23 juli 2007

Tijdloos


-----------------------Acryl op linnen, Mieke Westenburg.

Het begrip tijdloos bestaat binnen ons denken als iets waarbij het format zo sterk is dat verandering niet noodzakelijk is om een andere werkelijkheid te ontmoeten.Ook het begrip mens is zeker niet perfect omschreven en een tijdloze component hiervan is moeilijk voorstelbaar in een aan tijd onderworpen samenleving.Wij zitten opgesloten in een ruimte tussen verleden en toekomst.De associatie tussen tijdloosheid en mens wordt beschreven in de spirituele literatuur.Hierbij speelt het zijn van de mens een cruciale rol.Het stoffelijke compartiment heeft een belangrijke evolutie doorgemaakt,maar hoe staat dit met spirituele zaken?De spirituele filosofie vraagt zich af of het menselijk zijn,het goddelijke ik,het geïncarneerde lichtwezen niet aan verandering onderhevig is.De energetische zijnstoestand van alle entiteiten heeft te maken met verandering in elektromagnetische veldsterkte,die plaats vindt door kosmische verplaatsing,straling invloeden en energetisch verval van elementaire deeltjes waaruit ons lichtwezen is opgebouwd.Misschien dat ook de toename van menselijk bewustzijn,zich vertaald in energetische veranderingen in ons spirituele zijn.Verdichting van sommige elementaire deeltjes,verandering in spin,kunnen de eigenschappen van ons goddelijke zijn veranderen.Als we het kosmische geheel als entiteit beschouwen,bestaande uit een netwerk van energetische deeltjes,welke onderling zijn verbonden in het veld van informatie.Het universele dat met alles is verbonden,zal met de mens mee evolueren.Het spirituele van nu is anders dan het spirituele van 100 jaar geleden,maar het spirituele kent evenals de werkelijkheid geen tijdsrestricties.Deze denkrichting is dus onjuist en heeft te maken met het feit dat ons denken niet tijdloos is.Het tijdloze element is niet te begrijpen voor onze hersenen.In een tijdloze dimensie staat alles vast en is evolutie niet mogelijk.Wat betekent tijdloos nu echt?
Tijdloos betekent de werkelijkheid van alles wat is,de informatie van alles wat was en alles weten wat nog moet komen. Tijdloos is alles wat buiten ons denken ligt en binnen ons denken het bedenken van alles overspant.Het universele weten van het kosmische gebeuren,de relatie van het allerkleinste met het allergrootste.Maar ook de dimensie zonder polariteit is tijdloos; het licht zonder duisternis,de liefde zonder haat en het goede zonder het slechte.Een tijdloze mens is zinloos,omdat het beleven van een tijdloos leven niet bijdraagt aan een zinvol verblijf op onze planeet.Wel zouden we tijdloos kunnen denken over zaken welke ons cyclisch beïnvloeden,zoals leven en dood,dag en nacht, slapen en waken.In dit tijdloze denken ontstaat misschien ruimte voor nieuwe ideeën welke de mens kan leiden naar andere opvattingen over gepolariseerde onderwerpen.Een van de belangrijkste regels in een niet gepolariseerde wereld is dat alles met liefde is verbonden en een ieder verantwoordelijk is voor alles wat hem of haar overkomt.Schuld en slechtheid bestaan niet zonder polariteit in een tijdloos denken.Alles is met liefde en mededogen vervuld en zal zich versterken door het veld van verbondenheid,dat verdere bewustwording genereert.Een utopie welke nu nog lang niet haalbaar lijkt,maar welke mogelijk wordt als het menselijk ras zich bewust verdiept in zijn innerlijk weten en de mogelijkheid krijgt om zijn trillingfrequentie te verhogen.Dan zal het tijdloze in de mens ontwaken en de werkelijkheid zichtbaar worden.Een tijdloos vooruitzicht wat ons nu de opdracht geeft om tijdloos te denken.

J.J.v.Verre 21-2-1999

2 opmerkingen:

Anoniem zei

toch onduidelijk wat je nu met die tijdloos bedoeld.

Dhr.W.Pasman, Breda zei

Tijdloos denken is misschien niet
een goed gekozen begrip.
Ik begrijp wel wat u bedoeld.
De boodschap blijft toch: open staan voor elkaar en socialer
met elkaar omgaan.