vrijdag 2 november 2007

Leven met chaos


De zoektocht naar het menselijk zijn heeft zich de laatste decennia geïntensiveerd.Veel spirituele geschriften proberen ons denken te beïnvloeden en de geheimen van ego en essentie te ontrafelen.Het geordende leven vecht tegen chaos,welke zich als een guerrilla strijd verstopt in de hoeken en gaten van het dagelijkse leven.De strijd tegen het terrorisme bedient zich van dezelfde schijnbewegingen,goed tegen kwaad en ordening tegenover chaos.Het aangepaste leven,dat de wanorde wil herstellen brengt ons te ver van onze essentie.Materie is verdichte energie,zoals o.a. Einstein beschreef.Vanuit de kwantumfysica weten we dat materie op elementair niveau zich gedraagt of als deeltje of als energiepakketje.Het menselijk lichaam wordt eveneens,energetisch gezien, 14x per seconde opnieuw opgebouwd, pulserende materie, welke cyclisch wordt gedesintegreerd.Van chaotische energie tot geordende materie van iets naar niets, van leegte naar massa,van chaos naar ordening.We moeten ons beseffen dat die chaos een vorm is van diezelfde ordening.We moeten als mensen weten dat de identiteit die wij aannemen gebaseerd is op een poging om de chaos te ordenen.We doen iets omdat wij denken dat het beter is dan iets anders,we maken dagelijks duizenden bewuste en onbewuste keuzes,om de chaos te ontlopen.Maar chaos is slechts een andere vorm van ordening.De illusie van onze dagelijkse wereld is een projectie van een multidimensionale werkelijkheid,waarin alles waar is en alles mogelijk is wat bedacht kan worden en wat nog niet bedacht is. In het concept van de multidimensionale werkelijkheid bestaat geen tijdsdimensie en is de mens verantwoordelijk voor alles wat hem of haar overkomt.Als wij onze wereld gaan zien als een projectie vanuit een veelvormige werkelijkheid,in een sterke onderlinge verbondenheid,dan kunnen heel wat conflicten worden voorkomen.Samenwerking kan zich versterken,als de samenwerkende krachten zich bewust zijn van hun aangenomen identiteit en in eenzelfde vlak naar een gemeenschappelijk doel bewegen,met respect voor elkaars essentie.Rijkdom en armoede zijn geen verschillende werelden maar een fase verschil van het fenomeen overvloed.De overvloed is aanwezig in de tijdloze dimensie,maar projecteert zich op aarde als twee verschillende hoedanigheden. We moeten bewust worden van deze valstrik en ons denken muteren naar de leegte,welke soms als eenzaamheid kan voelen als we op weg gaan naar het domein van de essentie. Het weten dat er overvloed is moet ons doen beseffen dat de honger en armoede een illusie zijn die niet bestaat en die we ook niet mogen accepteren in een illusoire vorm.Hoe moeten we nu de chaos van honger en armoede ordenen?Door te beseffen dat het alleen bestaansrecht heeft door onze interpretatie van de werkelijkheid.Als we afstand nemen van de illusie en ons essentiële bestaan erkennen komt alles goed.De tijd vastzetten in een oneindige spin van mogelijkheden,zodat toekomst en verleden zich kunnen oprollen in een wirwar van gebeurtenissen,welke zich manifesteren in meerdere dimensies.Als alles zich bevindt in een cyclische toestand van verschijnen en verdwijnen,waarom zou een gefixeerde toestand van een tekort aan massa blijven bestaan? Wij onderhouden het idee van tekorten omdat onze identiteiten bang zijn voor de chaos. Een denkbeeldige chaos met een imaginaire oplossing.Als we chaos herkennen als een fase van ordening,zal de werkelijkheid veranderen.Andere werkelijkheden,met andere projecties op aarde zullen de mens beïnvloeden en eerdere conflicten en ongelijkheden zullen verdwijnen in een energetisch zwart gat van gedesintegreerde energie.Als alles toch weer verdwijnt,waarom zou je de chaos dan niet toelaten in ons bestaan en alles in het werk stellen om ordening te voorkomen? Dan kunnen we echt kijken naar de dingen die ons omringen en zien wie anderen zijn in essentie en weten dat alles wat ons omringt eigenlijk onze eigen essentie is.

Omzien in verbondenheid met alles wat op deze planeet leeft is een ideale slogan, welke mogelijk wordt als we de chaos verlaten.


J.J.v.Verre.

Geen opmerkingen: