dinsdag 9 september 2008

Het huwelijk.Een huwelijk is een maatschappelijk geaccepteerde vorm van een liefdes relatie.
Een basis voorwaarde voor elke maatschappij om het voortbestaan veilig te stellen.
Een vorm van een veilige haven,waarbinnen het gevoel van seksualiteit kan worden bevredigd.Deze bron van genot is een van de meest sterke obsessieve instincten
van de mens.Het creëert een prettige spanning,een sensitief hoogtepunt,een kortdurende vlucht uit de werkelijkheid,het tijdelijk vergeten van jezelf.
Het traject van spanning en seksuele ontlading werkt verslavend.Indien seksualiteit geen eigen plaats bekleedt in het huwelijk,maar een aparte status krijgt toebedeeld,dan werkt dat uiteindelijk problematisch op de verbondenheid.
Het denken geeft de seksualiteit teveel aandacht en het “ik” wordt minder vrij en creatief en angstig om tekort te schieten.
Een huwelijk begint met een plechtigheid waarbij trouw en liefde wordt beloofd in goede en slechte tijden,in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid.De belofte om je partner te vertrouwen en te waarderen en alle dagen van je leven er voor elkaar te zijn.Een verbintenis die een mensenleven duurt.Dat betekent liefhebben in verbondenheid. Deze band wordt met ringen gesymboliseerd.
De onderlinge liefde gematerialiseerd als ringen: solide,onbegrensd en eindeloos.
We begrijpen wat liefhebben is en we begrijpen ook wat verbondenheid betekent.
Maar wat betekent nu dat liefhebben in verbondenheid eigenlijk?
Je leeft met je liefhebbende man of vrouw samen in een huis, in een bed,maar toch blijf je vaak als individu geïsoleerd. Je blijft je als eenheid voelen binnen het echtelijke samenzijn. Je ervaart je partner als vriend, gesprekgenoot,seksmaatje,
vader of moeder van je kinderen,maar geen echte fysieke noch geestelijke eenheid,geen ware verbondenheid. Een echte verbondenheid wil zeggen ik ben jij en jij bent mij.
De reden dat zo’n relatie bijna niet voorkomt is dat we ook in ons verbonden huwelijk een rol spelen,waarbij ons denken de illusie van gescheiden zijn suggereert. De rol van huwelijks partner wordt bepaald door ideeën welke grotendeels
buiten ons om gevormd worden. De maatschappelijke opvattingen,de mening van je eigen ouders,vrienden en je eigen ervaringen binnen je huwelijksrelatie.Als je elkaar ontmoet in het leven en de liefdesvonk springt over,dan komen twee individuen samen op een moment dat hun levenslijnen elkaar snijden.Vanaf dat moment kunnen de ontwikkelingen parallel lopen,maar kunnen ook geleidelijk aan uit elkaar lopen.
Een divergerende ontwikkeling kan tot vervreemding leiden.Twee mensen die samenleven delen elkaar toch in hokjes in,blijven de fouten als fout van de partner zien en niet als een gezamenlijk gebrek en blijven zich eenlingen voelen.Dit verhindert om met elkaar een werkelijke relatie aan te gaan.Een relatie op basis van echte verbondenheid. Waarschijnlijk bestaan er maar weinig echtelijke relaties die in
werkelijke verbondenheid en in ware liefde persisteren. Echte verbondenheid betekent: geen bezitdrang, geen afgunst,geen strijd,geen agressie, eigenlijk geen dualiteit en tenslotte geen verdriet als je levensgezel er niet meer is.
Liefde in verbondenheid kent nauwelijks verdriet bij een afscheid,
want deze liefde is tijdloos en zal blijven bestaan in een eigen dimensie.Wel is het jammer dat je dan niet meer de tijd krijgt om de opgebouwde verbondenheid verder te verdiepen en nieuwe dingen samen te ervaren.Een huwelijk in echte verbondenheid is mogelijk als beide partners een diepe zelfkennis bezitten en elkaar volledig als deel
van zichzelf accepteren.Indien deze verbondenheid bestaat,is de volgende stap: het zoeken naar een veld van verbinding,waar een bewuste eenwording met de rest van de mensheid tot stand kan worden gebracht.Alles is een en met elkaar in liefde verbonden en in het hart gekoesterd door een spirituele kracht.Binnen deze filosofische opvattingen bestaat er geen gescheiden zijn,geen bezitdrang,geen materialisme meer,maar enkel zijn in het licht der verbondenheid.
Dan is een huwelijk een kosmische band tussen twee lichtwezens die elkaar op aarde ontmoeten en de spirituele liefdes kracht uitstralen.

J.J.v.Verre.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Deze huwelijksband lijkt mij vrijwel onmogelijk.
Dit is een veel te theoretische
benadering van het allegaagse.

Dhr.J.P.Koenders,Best

Anoniem zei

deze huwelijksband bestaat maar is zeer zeldzaam door het beeld wat onze maatschappij voorschrijft,de regel van materialisme,hebben krijgen willen,