maandag 4 mei 2009

Dood gaan
De lichamelijke dood is uitgebreid bestudeerd en we weten welke processen zich in welke tijd afspelen. Dit technisch stoffelijk doodgaan heeft vooral in de forensische geneeskunde een belangrijke plaats ingenomen. De oude Egyptenaren balsemden de overleden lichamen van hun Farao’s uit de religieuze overtuiging dat men zijn lichaam en bezittingen naar het hiernamaals kon meenemen.De nieuwere religies vertellen allen dat aardse,materie gebonden zaken op aarde achterblijven en alleen het geestelijk deel van de mens,zijn ziel overblijft. Het geestelijke gebeuren is nog weinig onderzocht en is ook moeilijker te bestuderen.Er zijn vele verschillende beschrijvingen,ook uit oude geschriften,die niet exact hetzelfde beschrijven maar wel een herkenbaar fenomeen van energetische verandering.De volgende beschouwing is ontleend aan Saswitha,vermeldt in zijn boek,Dood gaan dood zijn,hierin is op een plastische wijze de energetische ontmanteling van de menselijke entiteit weergegeven:
“Zodra wij voldoende één zijn met de geesttrilling,zien we ter hoogte van de fontanel langzaam een kolom groene,ijle stof te voorschijn komen,waarvan het uiteinde gerafeld is.Tussen dit waaierachtige uiteinde en de hersenstam is de afstand ongeveer vijftig centimeter,zelden veel groter of kleiner. Deze waaier groeit,groter en ijler wordend,uit tot een groenachtige wolk. Tegelijkertijd komt uit de navelstreek(plexus solaris) een zilverachtig koord,dat zich in trillende golfbeweging naar het hoofdeinde beweegt. Daar ontmoet het de groenachtige wolk,waarmee het zich verenigt. De zilverachtige,doorzichtige stof warrelt in de binnenkant van de groene wolk met steeds grotere hevigheid. In het hart van deze wervelingen ontstaat een goudachtige bol. Naarmate deze bol groter wordt,neemt de helderheid toe en lossen het zilverachtige en het groene erin op. De zilveren draad wordt dunner en dunner en laat het lichaam op zeker moment los. Zo ook de groene kolom. Zodra de uiteinden in de bol verdwenen zijn,licht de straling sterk op. Naarmate de bol kleiner en kleiner wordt,neemt de schittering af,om geheel te verdwijnen als de bol tot een stip is ingekrompen. De mens heeft zich teruggetrokken,nu is het lichaam pas dood. Door de versnelling van de tijd,is de waarneming ontsnapt aan onze stof tijd en vrijwel niet te benoemen in onze driedimensionale wereld. Als we de energie van de overledene willen vervolgen zullen we ons moeten instellen op de trillingfrequentie en tijdsinstelling van een extradimensionale ruimte".
Deze opgave kunnen we nog niet maken,zodat we ons zullen moeten beperken tot voorlopige filosofische beschouwingen.Binnen onze driedimensionale ruimte is het lichaam verlaten en begint aan een weg van ontbinding. Het verdriet,het folkloristische afscheid,de troost hoort bij onze aardse manier van afscheid, die we uitvaart hebben genoemd. Voor de naast staande familieleden en kennissen geeft dit de mogelijkheid om hun relatie met de overledene te benoemen en waardevolle anekdotes te memoreren,zodat de overledene blijft voort bestaan in hun levenservaring. Daarna volgt de herinnering aan iemand die er niet meer is,die we niet meer visueel kunnen waarnemen. Dood gaan is een proces dat anderen zullen beleven en voor degene die zelf overlijdt veel moeilijker valt te begrijpen. Je beleeft de veranderde toestand als in een droom,je bent de toeschouwer van je eigen verandering ,het ik zonder plaats en ruimte.
De observator in het kosmische gebeuren,waarbij de herinnering aan alles wat leeft,groeit,bloeit en je dierbaar is,geleidelijk aan ontbindt in een troebele mist van onscherpe waarneming,van veranderde kleur en nieuwe droomvoorstellingen. Maar wel met veel warmte en overweldigende liefde.
Deze ervaring is totaal en onbeschrijfelijk en valt buiten onze aardse woorden en zinnen.Dood gaan is de zoektocht naar deze unieke ervaring. Een reisschema is niet te verstrekken,maar volg de weg naar het licht en laat je niet afschrikken door duisternis,een enge tunnel,mist,vuur,of duistere wezens.Op het moment dat het licht zichbaar wordt,moet je alle aardse zaken loslaten en jezelf als lichtwezen ontmoeten.Dood gaan is niet alleen sterven.

J.J.v.Verre.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Van wie is het schilderij van de stervende jezus figuur?

Peter Wessels,Haarlem

J.J. v. Verre zei

Beste Peter, bedankt voor je reactie.Ik heb deze foto overgenomen van de website Jesus in Love Blog:Gay artist links body and spirit.Verschillende verfsoorten op linnen.
"Sponge Christ We Anoint You",van de New Yorkse kunstenaar,Stephen Mead.Schilderij uit de serie, Washing The Body".Stephen Maid heeft zelf 15 jr. in de zorg gewerkt.Stephen is een veelzijdig kunstenaar.Maakt videofilmpjes, schrijft gedichten en verhalen en tekent en schildert.Bij dit schilderij hoort het volgende gedicht:
Sponge Christ,
We annoint you.
Whatever modern day soul
Your skin christens
&the sponge,a host
For the innocence
Without martyrdom
Save the humanness
In being a triptych
Of vision,blood and bone.