woensdag 3 oktober 2007

Het zingende hartDeze beschouwing is opgedragen aan Lex Vrieze,initiator en oud teamleider CCU en afd. Cardiologie Scheperziekenhuis in Emmen.

Het zingende hart is de filosofische zinsnede waarbij het hart de boventoon voert.Dit ten opzichte van de overheersende rol die onze hersenen spelen bij onze dagelijkse rationele beslissingen.Het zingende hart is in de spirituele filosofie een mengplaats van serene rust, luisteren naar en mee resoneren met het veld van verbondenheid.Het hart de zetel van de intuïtie, het begrip en de loopplank tot het ware zijn.Gelukkig voelen,liefdevol ontmoeten,gevoelig zijn, mededogen uitstralend en onthaasten zijn begrippen die met het hart zijn verbonden.Als we naar ons hart willen luisteren, zullen we een beetje doof moeten zijn voor de stem van ons brein, die ons tot de orde zal willen roepen.De rationele dictator die ons leven in z'n macht heeft en uiteindelijk wil bepalen wat goed of slecht voor ons is.We zullen in opstand moeten komen tegen deze dwingeland,hem ontwapenen en zorgen dat zijn rationele kracht in dienst komt van onze hartekracht.
Ons hart, het contraherende orgaan dat al onze lichaamcellen voorziet van levensenergie in een continue,pulserende stroom van wat wij bloed noemen.Bloed,het rode transport medium dat vele bekende en nog onbekende structuren bevat die een wezenlijke rol speelt bij de overleving van onze elementaire menselijke deeltjes, de cellen.Een cel is een vitaal deeltje van de humane entiteit, welke alle informatie van het individu als geheel in zich draagt en zich heeft getransformeerd tot een uniek onderdeel van het geheel.Duizenden chemische reacties vinden per seconde in een willekeurige lichaamcel plaats.Een onvoorstelbaar gebeuren dat met een onwaarschijnlijke precisie plaats vindt.Het DNA in de celkern bevat de blauwdruk voor de levensprocessen welke zich op microscopisch niveau in de cel voltrekken.Het aansturen van die DNA informatie vindt plaats door energieën in de cel, waarbij fotonen activiteit mogelijk een belangrijke rol speelt.De invloed van biofotonen op cellulair niveau is een interessante bevinding van recent onderzoek.De uiterst zwakke emissie van lichtdeeltjes vindt plaats in elke cel van alle levende weefsels en werd in de jaren twintig van de vorige eeuw voor het eerst beschreven.Deze elektromagnetische golfdeeltjes die door de cellen worden uitgezonden liggen in het UV gebied van het lichtspectrum. Dit geconcentreerde licht is coherent en geeft de biofotonen de mogelijkheid om celprocessen te regelen en informatie over te brengen.Ook informatie tussen verschillende cellen onderling en tussen celstructuren van verschillende weefsels is mogelijk.De fotonen activiteit die gemeten wordt kan informatie verstrekken omtrent de functie van de cel en pathologische processen kunnen worden gedetecteerd en andersom met licht therapie in de toekomst worden behandeld.Een nog zwakker gedeelte van fotonen activiteit is in het bloed aanwezig en wordt door het hart naar de periferie gepompt.

Het hart onze liefdevolle kern van niet aflatende bedrijvigheid, van onstuimige passie en van gevoelige ingetogenheid.Ons unieke orgaan begint te kloppen in de 8e week van de zwangerschap.Met een frequentie van 120-160 slagen per minuut.Na de geboorte gaat de hartslag geleidelijk omlaag tot 60 per minuut bij een gezonde volwassene.Waarom nu het zingende hart en niet het swingende of dwingende?Het lied dat het hart zingt wordt met gepassioneerde trots begeleid door de stem van ons geweten en de harp van liefde die als een zilveren doos de ander in ons weerspiegelt.Het lied van verbondenheid is de sleutel die onze ware aard kan ontsluiten en de achter de bosjes loerende driften van het ego ontmantelt.Ons hart is de toegang tot een nieuwe werkelijkheid en niet de dualistische manier van denken die het brein ons heeft opgelegd.Loslaten wat vertrouwd lijkt in ons denken en luisteren naar de stem van ons innerlijke wezen, die met minder intuïtieve overredingskracht dan vroeger onze keuzes kan vergemakkelijken.

J.J.v.Verre

1 opmerking:

Anoniem zei

In het boek "het geheugen van het hart"van Paul Pearsall wordt beschreven dat het hart meer is dan een pomp.Het wordt gezien als centrum van energie,informatie en herinnering.
A.J.Voors, Amersfoort