zondag 2 december 2007

Het hart van menszijn.

------------------Acryl op hout, Mieke Westenburg.

Onze ziel kent geen grenzen in ruimte en tijd.De ziel sterft niet omdat zij niet wordt geboren.Zij is tijdloos,overal aanwezig en altijd beschikbaar.Een antwoord op het eeuwige raadsel van zijn of niet zijn,van weten en weer vergeten,van reizen en toch thuis zijn.Hoewel de goddelijke energie zich in elke individuele ziel anders manifesteert, afhankelijk van de persoonlijke en cultureel bepaalde conditionering, is de essentie identiek met de levenskracht die het gehele universum doordringt.De ervaring van het hart van menszijn stijgt uit boven het niveau van wat het ego beschouwt als het wezen van zijn en toont slechts een van de mogelijke projecties vanuit een meervoudig, multidimensioneel bewustzijn.Onze ziel lijkt ongrijpbaar in het eeuwige spel tussen krachten van energieën.Het voelt aan als een druppel kwik, welke we met natte vingers proberen te bemachtigen.Weten hoe het hart van menszijn een eeuwige rol vervult in onze denkwereld is misschien interessant, maar wie bepaalt wat haar plaats is binnen ons dagelijks functioneren? Dat is ons ego, die bepaalt wat ons te doen staat om ons innerlijke zelf te bereiken. Het klinkt misschien niet logisch, maar toch is dit een voorwaarde voor spirituele groei.Een gezond, krachtig, nieuwsgierig en gedisciplineerd ego. Als we ons willen richten op ons hogere zelf, dan zullen we het masker van het zelf, zoals anderen ons zien, moeten afwerpen.Ons ego zelf moeten accepteren en ook alle duistere facetten van ons zijn moeten aanvaarden.Ook de schaduw van ons zijn is iets wat ons omringt en we nimmer mogen verloochenen.Het brengt ons in de unieke positie van dualiteit of polariteit welke onze keuzes bepalen en uiteindelijk de mate van groei bepalen.Dus een sterk en gezond ego is de basis voor spirituele groei.Het staat dan open voor nieuwe ideeën en is dan tevens bewust van het feit dat het slechts een deel is van het totale menselijke bewustzijn.Een uitgebalanceerd ego kent zijn plaats en zal de weg naar introspectie vergemakkelijken. Ook andersom, als we de weg naar het innerlijke zijn hebben gevonden is het gemakkelijker om de heelheid van het ego te begrijpen,de grillige gedaante te doorzien en de angst reacties te voorspellen.Het weten waar de valkuilen zich bevinden wanneer de geschiedenis zich herhaalt of waar de verleiding het zal gaan winnen van de ethische norm.Gericht op het innerlijk zijn, het eigen zelf, het hogere weten, het kosmische bewustzijn. Het inzicht in de relatie tussen het transpersoonlijke zelf en het goddelijke, dat zich evolueert naar een niveau van eenwording met alles wat ons omringt.Ons hart van menszijn is een kloppend energiebewustzijn,dat tijdelijk als entiteit wordt ervaren. Maar nimmer gescheiden is geweest van het grote netwerk dat ons allen verbindt.De materie, de uiterlijke realiteit is een schepping van de geest.Alle werkelijkheden die wij kunnen bedenken,worden realiteiten door het creatieve vermogen van het kosmische bewustzijn.Alleen die werkelijkheid, welke we op aarde kunnen begrijpen creëert een waarheid die we werkelijkheid noemen.Alles wat is, was, of nog moet komen blijkt slechts een projectie van het kosmische bewustzijn.Het denken vanuit een on geprojecteerde werkelijkheid is de waarheid die we moeten zoeken.Dan zal ons hart kunnen weten hoe het ego aangestuurd moet worden om hogere idealen te bereiken.Als ons ego voldoende vertrouwen heeft om de beperkingen van tijd en ruimte in ons lichamelijke bestaan te aanvaarden,dan zal het ruimte geven om het hart van menszijn tot expressie te brengen.Een nieuwe werkelijkheid kunnen we ervaren door via meditatie afstand te nemen van ons denken en ons bewust te worden van onze verbondenheid met alles wat is.
We zullen dan een een nieuwe werkelijkheid ontmoeten ,welke een ongekende sensatie van emoties doet ontstaan en ons een onbeschrijfelijke indruk geeft van wat we verlichting mogen noemen.De verlichting die ons de nieuwe werkelijkheid doet ervaren in een ontsloten wereld van eenheid en verbondenheid.Ons hart is een gedeeld hart van menszijn.


J.J. v. Verre

Geen opmerkingen: