donderdag 27 december 2007

De Leegte


In de oosterse filosofie staat de werkelijkheid die aan al de waargenomen verschijnselen ten grondslag ligt, buiten de wereld van vormen en is vrijwel onmogelijk te beschrijven.Deze vormloosheid wordt vaak als leegte opgevat.Dit is leegheid met een specifieke betekenis.Een vorm van vormloosheid in een dimensie waarin de uiteindelijke werkelijkheid als een dynamische leegte kan worden beschouwd.Leegte als eeuwig zingende liefde,als onbegrensde en eindeloze creativiteit.De leegte met de potentie van oneindige creatieve mogelijkheden.De leegte is dan de ruimte waarin zich alles kan voltrekken.Verdichting en oplossen,geboorte en dood.In het veld van leegte kan zich de vorm verdichten zonder materie.De vorm alleen kan zich tevens verdichten tot materie.Hierbij is het woord "verdichten" eigenlijk geen goede keuze,omdat in het kwantumveld de deeltjes maximaal zijn verdicht en bij condensatie tot materie,een soort van vermindering van verdichting optreedt.Maar verdunning tot materie heeft een minder magische uitstraling.Een matereële condensatie zou kunnen worden opgevat als een verstoring van het veld van leegte.Zonder de pukkel van materie is alles perfect in harmonie en materie blijft een soort van smet op die harmonische toestand van leegte.Wij zijn als mensen ook op drie niveaus te onderscheiden.In de energetische zijnstoestand,de vorm en in de toestand van vorm met materie,de stoffelijke vorm.In het energetisch veld van informatie,de grote leegte,vindt doorstroming plaats via golfbewegingen.Een zich als golf voortgeleidende,vibrerende beweging.Deze ritmische afwisseling zou door de Chinese denkbeelden worden veroorzaakt door twee elementaire krachten,Yin en Yang.Na condensatie tot materie bleven deze twee krachten hun invloed uitoefenen.Hierdoor heeft elke manifestatie van condensatie zijn eigen intrinsieke ritme.Een ritme in samenhang met de harmonie van het veld van leegte.De relatie tussen vorm en leegte kan niet worden gezien als een toestand van tegenstelling,doch als twee aspecten van dezelfde werkelijkheid.Welke naast elkaar bestaan in voortdurende harmonie.Ook in de Boeddhistische litteratuur wordt vorm en leegte gezien als twee uitwisselbare begrippen uit dezelfde werkelijkheid.Net zoals die vorm van leegte een fysisch vacuüm is.In het veld bestaat er een toestand van niet-zijn,maar bevat het de potentie van alle mogelijkheden van zijn.Zoals het DNA in de celkern de informatie bevat omtrent groei en ontwikkeling van de fysieke entiteit 'mens', bevat het kwantumveld de potentie van alle mogelijkheden van vorm en materie binnen de schepping.De werkelijkheid en waarheid van alles dat bedacht kan worden,ligt verankerd in de leegte.De leegte is de werkelijkheid en alles dat uit de werkelijkheid wordt geschapen blijft een onderdeel van die leegte.Binnen de spirituele filosofie is de werkelijkheid een vorm van een meervoudige projectie van het enkelvoudige in die multidimensionale leegte.Alles wat bedacht kan worden ligt opgesloten in het veld van informatie en de gedachte van de mens heeft contact met de leegte en kan zich tot een vorm condenseren.Deze vorm kan zich ontwikkelen tot een scala van vormen en uiteindelijk kan de mens de vorm omzetten in materie.Bewustzijn speelt hierbij de belangrijkste rol.Gecoördineerd bewustzijn in relatie met het veld van leegte.Ons bewustzijn afstemmen op het collectieve bewustzijn van alles wat elkaar verbindt,om zo tot inzicht te komen omtrent de zichtbare illusie van onze dagelijkse waarnemingen.Alle materie vormen en verschijnselen welke wij in de natuur waarnemen zijn niets meer dan creaties van ons voor geprogrammeerde en herkenbare denken.We scheppen door ons denken onze eigen belevingswereld,de fundamentele illusie.Deze geschapen waarnemingen ontstaan vanuit een zekere bewustzijnstoestand en verdwijnen vanzelf weer als we boven die bewustzijnstoestand uitstijgen.Tijdens meditatie raken we los van ons geprogrammeerde denken en ontmoeten we de leegte als een onbeschrijfelijke ervaring.Waarom niet te beschrijven?Omdat we niet met ons denken iets waarnemen, maar met ons gevoel alles kunnen ervaren wat de leegte in zich herbergt.


J.J.v.Verre

1 opmerking:

Kris zei

Om meer lezers te bereiken en vast te houden, zou je dringend aan je stijl moeten werken. De inhoud is niet slecht maar het leest niet vlot: herhalen van dezelfde woorden vermijden, een spatie na een punt,...Lees eens enkele artikels , dan zul je snel merken wat vlot oogt en leest.Succes!