zaterdag 16 februari 2008

Waarnemen met bewustzijn.

------------------------Acryl op papier,Mieke Westenburg.

Alles wat wij waarnemen wordt door onze zintuigen opgevangen,naar onze hersenen geleid en door ons bewustzijn opgemerkt. Onbewust waarnemen is niet mogelijk wel minder bewust waarnemen. Hoe wordt ons bewustzijn nu gemobiliseerd? Je zou zeggen dat dit alleen maar mogelijk is,als ons bewustzijn de waarneming voelt aankomen.Het bewustzijn voelt waarneming aankomen en kan daarmee naderend onheil voor de mens voorkomen.De persoon moet wel sensitief zijn voor dit verschijnsel.Hij zal zich moeten ontsluiten voor het vermogen om waar te nemen met de geest.Wat is bewustzijn? Bewustzijn is in alles aanwezig,mens,dier,plant,doch ook in"levenloze" materie.Je zou kunnen zeggen dat elk minuscuul deeltje bewustzijn heeft. Elke molecule, elk atoom,elk proton,elk neutron,zelfs elektronen en fotonen en waarschijnlijk de meeste quarks dragen bewustzijn. In levenloze stof is dit bewustzijn niet gecoördineerd,in bacteriën bestaat er een duidelijke coördinatie en bij de mens heeft zich een sterke verdichting van het bewustzijn voorgedaan.Hoe ontstaan deze bewustzijnsverdichting?
Volgens de fysica en filosofe Danah Zohar heeft dit te maken met specifieke relatie tussen bewustzijn en materie.De kleinste elementaire deeltjes,de quarks kunnen worden onderverdeeld in fermionen en bosonen. Als bosonen worden afgekoeld tot tegen het absolute nulpunt(-273 Celsius),gedragen zij zich als een soort super deeltje. Deze eenheidstoestand van bosonen wordt het Bose-Einstein condensaat genoemd. Een verdichting van bosonen in de wand van de neuronen(zenuwcellen)is mogelijk de basis voor bewustzijn en identiteit.
Theoretisch zou het mogelijk moeten zijn om bewustzijn van levenloze materie te versterken door een mechanisme in te bouwen die het bewustzijn van elk afzonderlijk partikeltje kan coördineren.Hoe bij de mens het bewustzijn wordt geactiveerd is nog onduidelijk,doch er zal zeker een coördinerend centrum in onze hersenen bevinden,die een groot aantal neuronen tegelijkertijd kan activeren. Dit centrum zal zich in directe verbinding kunnen stellen met het ons omringende netwerk van elektromagnetische informatie.Deze kosmische verbondenheid zorgt ervoor,dat gebeurtenissen welke zich aandienen ons bewustzijn kunnen bereiken,voordat onze zintuigen deze informatie ontvangen.
Zien met onze geest,zoals dat kan worden genoemd.Experimenteel onderzoek toont aan dat bij proefpersonen aangesloten op een EEG,dit is een elektro-encefalogram, veranderingen optreden als reactie op gebeurtenissen van buitenaf,die de bewuste persoon nooit via zijn zintuigen had kunnen waarnemen.Ook waarneming op afstand,waarbij een proefpersoon wordt gevraagd om een omgeving te beschrijven waar een bekend persoon zich bevindt,kan niet worden verklaard aan de hand van onze waarneming via onze vijf zintuigen.
Deze experimenten gepubliceerd door H.Puthoff e.a.laten zien dat de bewuste proefpersonen geen bijzondere paranormale eigenschappen hoeven te hebben, om toch verbluffende beschrijvingen te doen.Verre waarneming is een vermogen van de mens,dat kan worden getraind.Het bewustzijn moet worden geactiveerd en het denken daarbij onderdrukt.Dit is enigszins te vergelijken met naar iets kijken,het beeld bewust zien,doch daarbij niets denken.Het beeld bewust sublimeren en contact laten maken met wat onze ogen kunnen zien,door het beeld,in het beeld kijken en luisteren naar wat het beeld ons vertelt.Luisteren naar beelden is de basis voor het kijken naar beeldende kunst.
Bewust zijn is te leren en dit toe te passen in het dagelijks leven is een vereiste om als mens te kunnen leven in een maatschappij van verbondenheid, sociale betrokkenheid en groeiend mededogen. Dit gevoel kan worden versterkt door het feit dat je het ”ik” kan laten gaan en het leven in vrijheid kan beleven,zonder je steeds met jezelf behoeft te bemoeien. Jezelf vrij maken en ’s ochtends bij het opstaan weten,dat in de voorbij gaande nacht je lichaam op quarkniveau energetisch miljoenen keren opnieuw is geconstrueerd en in wezen vele malen is vernieuwd.
Je bent elk moment een nieuw mens en denk dan ook niet als iets aftands,maar als een spirituele entiteit, als een onstoffelijk lichtwezen,als een nieuw mens op aarde. Voel wat bewustzijn is en voel wat anders denken was en weten dat alles wat goed voelt, goed is.


J.J. v. Verre.

Geen opmerkingen: