zaterdag 1 maart 2008

Graancirkels.
De mysterieuze graancirkels hebben regelmatig het nieuws gehaald,maar er is nog weinig geschreven omtrent de filosofische betekenis van deze fenomenen.
Door de eeuwen heen hebben mensen deze bijzonderheden kunnen aanschouwen en vaak werd het gebeuren verhaald als iets onverklaarbaar.
Ook de wellis nietes discussie omtrent het feit of mensenhanden al of niet als belangrijkste makers van deze cirkels bestempeld kunnen worden.
De laatste jaren is er veel gepubliceerd over energieën welke zo’n patroon in het landschap zouden kunnen genereren.
We kunnen deze energetische manifestaties bewonderen en de kracht ervaren,maar goed begrijpen doen we dit nog niet.
De fascinerende patronen kunnen worden uitgelegd en verklaard als het uitleggen van een droom.Een waarheid die ik niet wil bestrijden maar de essentie ligt misschien op een ander terrein.Als we ons graancirkels voorstellen als geprojecteerde boodschappen uit een andere dimensie dan kunnen we dit vanuit de spirituele filosofie begrijpen als een werkelijkheid binnen ons denken.
Immers de werkelijkheid die wij ervaren als gedachte is multidimensionaal bepaald.
Andersom kunnen de manifestaties die wij waarnemen binnen onze 3-dimensionale wereld,de bron zijn voor ons spirituele denken.
Ik beschouw de ingenieuze patronen in gewasvelden als een reflectie van de spirituele kracht die het veld van energie dat ons allen verbindt,initieert.
We moeten de prachtige patronen in het landschap ervaren,zoals we de gehele natuur kunnen ervaren en tegelijk een worden met die ervaring.
Graancirkels zijn boodschappen die ons cartesiaanse denken moeten bevrijden van het idee dat het zichtbare een fysische werkelijkheid is.
Als we ons bewust zijn van deze getransformeerde werkelijkheid,
dan is het gemakkelijker om het energetische aspect van de fenomenen te kunnen begrijpen.Lichtbollen zijn informatie bevattende energieën die de eenheid van leven coderen en niet gebonden zijn aan vorm, plaats of tijd.
Wij zijn als mensen allemaal een stukje van deze energie,welke ons als schijnbare individuen met elkaar verbindt.
Graancirkels zijn spirituele reflecties van ons collectieve onderbewuste en houden ons een spiegel voor waarin de onderlinge verbondenheid zichtbaar en voelbaar tot bewustzijn kan komen.
Of directe mensenhanden betrokken zijn bij graancirkel manifestaties is in wezen onbelangrijk omdat het draait om de boodschap,welke via verschillende kanalen tot stand kan komen.Graancirkels zullen ons blijven verbazen,met die prachtige geometrische figuren die ons doen denken aan de Platonische geometrie van kristal rasters. Deze kristal vormen komen terug in de deeltjes fysica als energie matrix.
Graancirkels moeten we koesteren en bewonderen, evenals de bijzondere energieën welke door graancirkel bezoekers worden ervaren.
Graancirkels,een spirituele ervaring in het landschap.


J.J.v.Verre. sept. 2005.

4 opmerkingen:

Mevr. M.Vogelaar,Weesp zei

Graancirkels blijven ons boeien.
Schitterende geometrische patronen.
Wat nu de spirituele boodschap is,heb ik niet uit uw beschouwing
kunnen opmaken.

Coby v.d. Schaar zei

Ik verzamel foto's van graan,gewas
en zand cirkels via internet.
De laatste jaren steeds mooiere
patronen gezien.Ze zijn veel te
ingewikkeld voor mensenhanden.
gr.Coby

H.Scheltema, Bussum zei

Een interessante beschouwing over
het graancirkel fenomeen.
Wat denkt u zelf dat de geometrische figuren betekenen?

J.J. v. Verre zei

Beste Mevr.of Dhr.Scheltema

Bedankt voor uw reactie.
Graancirkels zijn voor mij signalen
uit de toekomst,welke met
elektromagnetische energieën tot
expressie worden gebracht.Het verleden zag dit als duivels.
Het heden ervaart dit als bijzonder en probeert het te begrijpen.De vraag hoe en waarom
kan ik niet beantwoorden.
Een mogelijk antwoord zou kunnen
luiden:De bouwstenen van al de
levende en niet levende materie is
terug te brengen tot wiskundige formules.Wij ervaren als mensen
de illusie van de materie in al zijn vormen en kleuren rijkdom.
Misschien is in een andere dimensie
de wiskunde als vorm aanwezig.
Binnen die vorm zijn gevoel en
informatie geintegreerd zoals bij
graancirkel projecties.
Daarom voel ik dat we deze natuur-
verschijnselen moeten beleven.
Ik ben zelf zeker geen graancirkel
deskundige.Omtrent uw vraag naar de
betekenis van de verschillende
geometrische symmetrieën moet ik u
verwijzen naar de internet sides
van verschillende deskundige
wetenschappers.

Met vr.groeten J.J.v.Verre.