zondag 16 maart 2008

Het verhaal.

-------------------Acryl op linnen, Mieke Westenburg.

Waar het in een verhaal omgaat is niet de specifieke betekenis van woorden,zinnen, onderwerpen of personages,maar de onderlinge relaties daar tussen en de interactie met het bewustzijn van de lezer.Ook de werkelijkheid der dingen heeft niets te maken met een objectieve gewaarwording,maar met een veelheid van waarschijnlijkheden,welke allen zijn verbonden met het begrip werkelijkheid.Een objectieve werkelijkheid bestaat alleen in ons subjectieve denken.Binnen de spirituele filosofie bestaat een werkelijkheid alleen als een projectie vanuit een multidimensionale verzameling van bouwstenen die een werkelijkheid zouden kunnen creëren.In een verhaal is de bereidheid van de lezer belangrijk,die een relatie aangaat met de geschreven tekst. De lezer integreert de geschreven tekst met zijn denken,met zijn weten en met zijn emoties.De tekst zou eigenlijk door de lezer moeten worden aangepast als de relatie op een spiritueel niveau wordt aangegaan.Bij het lezen van tweedehands boeken valt het me op dat er regelmatig bijgewerkte teksten in de kantlijn staan die zo’n relatie suggereren.Een verhaal is een code die ons weten zich laat herinneren.De juistheid van het gelezen woordenspel is geen statisch geheel maar een dynamisch gebeuren in verandering.Verandering door nieuwe herinneringen aan herkende fenomenen.Een gecodeerde prikkel die het onbewuste activeert en het denken de gelegenheid geeft om op dezelfde golflengte te resoneren.Het onbewuste,volgens Jung, het collectief van dynamische patronen.Het archetype is ingebed in een raamwerk van relaties.Het staat in contact met een ander archetype,dat gecodeerd is vastgelegd in het elektromagnetische veld van energie,wat ons allen omgeeft.Dit alles omvattende veld van energie,Akasha veld of Zero point field genoemd, is een bestaanvoorwaarde voor het organisch leven op onze planeet.Zonder deze energetische accu zouden we als mensen geen bewustzijn bezitten,niet kunnen denken,niet kunnen leven.Toekomstige experimenten zullen aantonen dat zo’n energetisch veld bovengenoemde eigenschappen in zich draagt en dat zonder dit veld het leven niet mogelijk is.Hoe zo’n experiment dient te worden opgezet is niet zo eenvoudig omdat er nog geen materie bestaat waardoor deze energie niet heen kan dringen.Een schild met anti energie zal de bewijsvoering te complex maken.Binnen de spirituele filosofie bestaan er geen obstakels wat betreft dit denken.Immers alles wat bedacht kan worden heeft een werkelijkheid als projectie van een meervoudig dimensionaal bewustzijn.Het feit dat we dit kunnen bedenken heeft zijn eigen bewijsvoering ingesloten.Als we ons nu weer gaan richten op een verhaal, bestaan er geen redenen om aan te nemen dat bij de interpretatie van het geschreven woord niet dezelfde fenomenen een rol spelen.De woorden zijn de bouwstenen van zinnen,de zinnen de bouwstenen van gedachten en gedachten zijn de interpretatie van wat letters alleen niet kunnen zeggen.Het verhaal is een volgorde van gekozen woorden die ons bewustzijn en ons denken samen brengt en een nieuwe ervaring initieert.Nieuwe ervaringen worden weer nieuwe verhalen als ons denken de woordenstroom herschikt.Weten dat vergeten een pijnlijke prijs is welke moet worden betaald voor een veelheid van verhalen,die wij in het verleden hebben ervaren.
Geen enkel verhaal is echt vergeten als het code woord ons denken opnieuw beroert.De herinnering aan elk verhaal blijft verbonden met ons bewustzijn.

J.J.v.Verre.

1 opmerking:

Anoniem zei

Wat je leest dat nemen je hersenen op en slaan dat op als een computer.Wat heeft dat met ons bewustzijn te maken?