zaterdag 9 juni 2007

De multidimensionale werkelijkheid


Bij alles wat we kunnen waarnemen speelt het zichtbare om ons heen een conventionele rol.De onzichtbare wereld welke wij ons moeilijker kunnen herinneren speelt een veel belangrijkere rol in de waarheid van waarneming.De onzichtbare werkelijkheid is de waarheid die ons omringt en de zichtbare werkelijkheid is een illusie.We kunnen ons geloof in het denken beperken tot een geloof in de multidimensionale werkelijkheid.Alle andere geloven en ideeën zijn per definitie waar als we ons verbinden met de multidimensionale werkelijkheid (MDW).De vraag of wij in een vierde dimensie bestaan of slechts in drie dimensies is zinloos.Indien de vierde dimensie bestaat en wij er slecht drie bezitten,betekent het, dat wij in werkelijkheid niet bestaan, dat wij enkel in iemands verbeelding leven en dat al onze gedachten, gevoelens en ervaringen optreden in de geest van een of ander hoger wezen, dat zich een beeld van ons vormt.Wij zijn dan enkel de produkten van zijn geest en ons gehele heelal is maar een kunstmatig door zijn fantasie geschapen wereld.Het feit dat we waarnemingen in de vierde dimensie niet zien,t.g.v. onvolmaaktheid van onze zintuigen en hersenfunctie,geeft ons niet het excuus om onze ogen te sluiten voor de theorie van de MDW.

In de wereld van meerdere dimensies is alles waar wat we kunnen bedenken, ook de schijnbare tegenstellingen, welke we nu in onze zichtbare wereld tegenkomen.Ook de illusoire waarheid creëert een vraag die ons mensen dagelijks bezig houdt: voldoe ik aan mijn eigen doelstellingen? Het is een waarheid die losstaat van de kosmische werkelijkheid.Deze waarheid ligt opgesloten in een celstructuur, welke we hoognodig moeten doorbreken,door ons te conformeren aan de denkbeelden van de multidimensionale vrijheid.In de MDW is al het denken mogelijk, alles wat we kunnen bedenken heeft werkelijkheidszin en kan zich tot zichtbare werkelijkheid ontwikkelen.In onze driedimensionale wereld moet een waarheid worden bewezen, door gegevens te verzamelen die aantonen dat een vraag binnen een wetenschappelijk stelsel op relevante wijze kan worden beantwoord. Hiervoor bestaan spelregels welke op wiskundige wijze worden getoetst.In de natuurwetenschap bestaat het grote naast het kleine.De sterren en planeten in het heelal, naast de moleculen, atomen en quarks in de micro kosmos.Als we nu de kleinste elementaire deeltjes beschouwen, dan bestaat daar een overgang van materie naar energie, van de zichtbare naar de onzichtbare wereld.De waarheid van de zichtbare wereld naar de vierdimensionale werkelijkheid, waarin zich eendimensionale deeltjes bewegen met een multi-dimensionale spin.Botsingsnelheden kunnen optreden welke de lichtsnelheid overtreffen.Over die werkelijkheden bestaan geen twijfels meer en bewijzen ontleend aan experimenten in de zichtbare wereld, maken het mogelijk om serieus te geloven in een MDW.Wat zal er veranderen als we een MDW accepteren en het leven op onze planeet opnieuw gaan formuleren met de nieuwe waarden van deze onzichtbare wereld? Misschien niet direct iets schokkends, maar na verloop van tijd zal de mens zich realiseren, dat de strijd minder zinvol is als er geen strijdpunten meer zijn.Ook de onderlinge verbondenheid zal zich manifesteren door het veld van elektromagnetische energie, welke ons allen omringt.We zullen ons niet meer als driedimensionale wezens voelen, maar zullen ons bewustzijn vierdimensionaal moeten trainen, door uiteindelijk via een hogere trillingfrequentie dit toepasbaar te maken.Andere werkelijkheden zullen ons kunnen bereiken en we zullen vertrouwd moeten raken met vele nieuwe ideeën omtrent de historie en het cyclische lot der mensheid.Oude vragen zullen niet direct beantwoord worden,maar de vraag zelf zal geëvolueerd worden en in een nieuw jasje verpakt een nieuw antwoord genereren.De vraag is altijd belangrijker dan het antwoord in de MDW,omdat er geen eenluidend antwoord bestaat.Heeft God de wereld geschapen? Heeft de mens zelf vrijheid van keuze? Bestaat er een "leven" na de dood of bestaat de dood in het geheel niet? Het ultieme antwoord op elke vraag ligt in de MDW opgesloten.Ons omringende heelal is uit het bestaande geschapen en het geschapene is niet een eigenschap van het bestaande.Want vanuit de MDW zijn alle waarheden aanwezig, ook die gene welke tegenstrijdig lijken.De mens zelf bestaat niet als zelfstandige entiteit, maar is een onderdeel van het energie veld wat alles verbindt en vrijheid van handelen is nog een begrip uit de driedimensionale periode.De dood is het einde van het gematerialiseerd lichaam, maar niet het einde van een menselijke entiteit.Waarheden over "levens" na de dood zijn talrijk en niet te vatten in een uitspraak.Vele levensvormen zijn mogelijk binnen de uiteenlopende dimensies.Een terugkeer naar een eerdere levensvorm van gelijkenis is mogelijk doch niet noodzakelijk.Het begrip Karma is in een MDW niet verbonden met een bestaande levensopvatting.We kunnen dit begrip hanteren in spirituele zin, maar ook gebruiken om een leefgemeenschap te beschermen tegen ondermijnende elementen.Ook de schuldvraag zal in de MDW verschillen t.o.v. de huidige normen.Ieder individu is zelf verantwoordelijk voor alles wat hem of haar overkomt.Het lot van ieder mens wordt bepaald door het samenspel van energetische botsingen, het afstemmen op het netwerk van verbondenheid, de ervaring in het aardse leven en de herinnering aan het bestaan als geëvolueerd lichtwezen.

Binnen het kosmisch plan heeft ieder facet een eigen levensloop, doch het multi-dimensionale gebeuren verenigt al deze deelervaringen tot een werkelijkheid, waarin de kosmische mens centraal staat.We kunnen allen evolueren tot die verschijning massa van menselijk zijn met het kosmisch weten, in een wereld van verbondenheid.Maar eerst zullen we afstand moeten nemen van de driedimensionale illusie en ons realiseren dat al het zichtbare niet de werkelijkheid vertegenwoordigt.De werkelijkheid ligt als een puzzel verstopt in het voor ons onzichtbare.


J.J.v.Verre.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Hoe kunnen we de meer dimensionale werkelijkheid gebruiken om de illusie van de driedimensionale wereld zichtbaar te maken?

Wanda.

J.J. v. Verre zei

Beste Wanda,bedankt voor je reactie.Er bestaat in wezen geen waarnemer en iets dat wordt waargenomen.Het waargenome bestaat alleen als er een waarnemer is en een waarnemer is een schepping van de geest.In het waarnemen zijn waarnemer en object een.In de MDW is waarnemen een zijn met het bewustzijn van beide elementen.De meer dimensionale werkelijkheid kan de illusie van de driedimensionale wereld niet zichtbaar maken,maar wel inzichtelijk.
vr.groeten J.J.v.Verre.