woensdag 6 juni 2007

Spirituele filosofie


Dit onderwerp is gerelateerd aan de ideeën omtrent waarheid en werkelijkheid.Binnen de bestaande opvattingen zijn waarheden betrekkelijk en is de visie op de werkelijkheid de laatste decennia drastisch veranderd.We spreken over een meer dimensionale werkelijkheid,een werkelijkheid welke zich in meerdere dimensies kan projecteren.Een andere manier van denken heeft te maken met de multidimensionale werkelijkheid.In dit concept van de werkelijkheid is alles dat bedacht kan worden waar in een meervoudige dimensie van het enkelvoudige.Een soort van eendimensionaal lichaam in een multi dimensionale spin.De eenheid van denken legt zich echter niet vast in een drie dimensionaal kader.Het denken voelt zich onbegrensd en is enkel begrensd door het denken zelf.Een andere manier om werkelijkheden te analyseren is het bedenken hoe een gebeurtenis zich in een andere dimensie zou afspelen.Wij zien slechts een drie dimensionale projectie van een extra dimensionale gebeurtenis.Een projectie van meerdere extra dimensionale energieën,genereert een eigen energetische werkelijkheid,welke wordt bedacht door de geest,die de werkelijkheid als gedachte genereert.Werkelijkheden,welke wij op aarde als waarheid omschrijven,zijn energetische botsingen die zich alleen in onze drie dimensionale wereld afspelen en welke volgens onze wetenschappelijke normen toetsbaar zijn.Het denken in deze vorm van toetsbare werkelijkheid is buitengewoon beperkt en haar uitkomsten zullen nooit een alomvattende verklaring kunnen leveren voor de veelheid van werkingmechanismen binnen de natuurwetenschappen.Het bestuderen van levensprocessen zal vastlopen,als we ons onvoldoende oriënteren op de externe factoren,zoals elektromagnetische krachtvelden.Ook interne factoren zoals de fotonen activiteit op cellulair niveau,verdient
meer aandacht.Indien we ons denken open stellen voor een multidimensionale visie,dan kunnen nieuwe waarheden,oude bijschaven en een nieuwe mogelijkheid voor verdere visie ligt open.In de eerder genoemde spirituele filosofie krijgt het onstuimige denken meer kansen en kan zich opwerpen als een nieuwe denkeorde,gebaseerd op het principe:Alles wat bedacht kan worden is waar en ook tegenstrijdige waarheden hebben allen een energetische waarde,die tussen de waarheden onderling kan verschillen.Of de ene waarheid meer waarde heeft dan de andere,is niet vaststaand en zal in de loop van de tijd energetisch kunnen verschuiven.Waarde verschillen,waarde oordelen,en waarden in het algemeen zullen moeten worden gezien als een wiskundige formule,waarbij de energetische kracht in de tijd zal veranderen.We kunnen de energetische waarde van een werkelijkheid benoemen,maar binnen een cyclische tijdsdimensie zal ons begrip blijven vastzitten in onze drie dimensionale projectie,die de werkelijkheid vervormd.Denken in "tegengestelde" waarheden vereist een nieuwe visie op de werkelijkheid en zal pas daadwerkelijk lukken als we de waarheden binnen ons bestaan opnieuw definiëren.Binnen de spirituele filosofie zal de werkelijkheid een minder vast omlijnd karakter hebben,en zullen de tegenstanders van deze opvatting ageren met afkeurende woorden als: mistig,vaag soft en irreëel.Deze opvattingen zijn begrijpelijk vanuit ons huidige denken,maar volstrekt onhoudbaar als we ons bezig houden met het energetische krachtenspel.Elke werkelijkheid is te ontbinden in deel werkelijkheden,welke weer in kleinere deeltjes te ontbinden zijn.Uiteindelijk is het de energetische eenheid van het kleinste partikeltje,waarin zich de verandering voordoet.Door summatie van verandering in energetische hoedanigheid,kunnen werkelijkheid krachten worden versterkt of afgezwakt.In absolute zin kan een werkelijkheid in meerdere energetische velden gelijktijdig bestaan,zonder dat een verandering zichtbaar wordt.Mogelijk dat een energetische balans meer impact heeft op verandering,dan de energetische modulatie zelf.Indien het menselijk denken zich op een hogere trillingfrequentie zal gaan afspelen,hoe meer verandering in de energetische perceptie van een werkelijkheid zal plaatsvinden.Werkelijkheden en waarheden zijn geen vast omlijnde begrippen en niemand mag zich nog beroepen op een absolute waarheid of werkelijkheid van een voorval,gebeurtenis of deel binnen onze geschiedenis.Ons huidige bestaan dankt zijn ontwikkeling aan zijn beleving van de waarheid als iets concreets,doch een abstractere visie zal mogelijk zijn als ons gegeven bewustzijn door evolutie en transmutatie minder beperkt wordt en zich kan manifesteren op een hogere trillingfrequentie.
Werkelijkheden en waarheden zijn net als de kleur van een toverbal,als de belichting van een berg,of als het golfpatroon in de branding,altijd anders als je er naar kijkt.


J.J.v.Verre.

9 opmerkingen:

Anoniem zei

interessante verhalen.
wat is muli dimensionaal

Anoniem zei

alles is een in verbondenheid

Anoniem zei

het verlichte venster is open en de energie stroomt binnen.

Anoniem zei

moeten we dit als weer een oud idee
in een nieuw jasje beschouwen ??

Anoniem zei

ik vind dit geen spiritueel denken,maar meer filosofisch.

Anoniem zei

wat we denken is altijd de waarheid? Dat lijkt me toch wat vreemd.

A.G.Maas,Duiven zei

Een werkelijkheid is voor mij geen
werkelijkheid meer,als ik deze zelf
kan construeren.Ik houd het bij de
meer objectieve vorm van een
werkelijkheid.

Anoniem zei

Wat is nu het waarheidsgehalte van
onmogelijke dingen?
Ik kan dingen bedenken die niet
mogelijk zijn.
Waar ligt dan die werkelijkheid?

Anoniem zei

Bedankt voor uw reactie.
Ik ben van mening dat er geen onmogelijke denkbeelden bestaan in
een meer dimensionale wereld.
Vanuit onze drie dimensionale
wereld lijken sommige gedachten
niet mogelijk.Aan de andere kant
heeft onze aardse werkelijkheid een
illusoir karakter en zal die "werkelijkheid" waarschijnlijk niet zichtbaar zijn in andere dimensies.

Met vriendelijke groeten,

Jan Jaap v.Verre.