vrijdag 15 juni 2007

Gelukkig zijn


------------------Acryl op linnen, Mieke Westenburg.

Als we het gevoel van gelukkig zijn proberen te omschrijven,dan kunnen verschillende definities van geluk, gelukkig zijn,gelukkig voelen of gelukzaligheid ons behulpzaam zijn.Geluk of gelukkig zijn kan worden gedefinieerd als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden of met het leven zoals het zich presenteert.Hierbij kunnen er diverse positieve emoties aanwezig zijn,zoals vreugde, vredigheid,ontspannenheid en vrolijkheid.De gelukzaligheid is een religieus getinte vorm van hoop, waarbij het resultaat, de eeuwige gelukzijnstoestand,de beloning is voor een aards leven in de schaduw van God.Het geluk is een karmische vorm van zijn, waarin het weten wat geluk is centraal staat ;dit geluk is niet afhankelijk van het hebben van geluk.Hij is gelukkig die zijn geluk niet aan het geluk te danken heeft. Gelukkig voelen is een prettig gevoel wat alleen kan worden verstoord door een onprettig gevoel.Gelukkig voelen is niet het zelfde als gelukkig zijn.Deze twee begrippen worden te vaak met elkaar verward.Gelukkig zijn is een vorm van introspectie,waarin het ïk" een relatie aangaat met alles wat is,het omringende netwerk van levenskracht,de entiteit aarde;de betrekkelijkheid van alle aardse verschijningsvormen in tijd overziet en zichzelf accepteert zoals het is,m.n. ten aanzien van zijn schaduwkanten en deze niet wegstopt in een transformatie cyclus.Dan kan het ware "ik" gelukkig zijn op een spirituele wijze.De spirituele filosofie verbindt het gelukkig zijn aan verbondenheid,in onthechting van het ego.Andere filosofische beschouwingen hebben antwoord willen geven op de belangrijke vraag wat geluk is.Zoals het Trias van Schopenhauer;geluk komt voort uit 3 bronnen :

1e Wie je bent.

2e Wat je hebt.

3e Wie je in de ogen van anderen bent.Alleen de vraag wie iemand is komt in de buurt van de eerder gestelde spirituele introspectie.De andere bronnen geven aan dat er verwarring blijft bestaan met gelukkig voelen.Gelukkig zijn is bevrijd zijn van alle ketenen,van honger,strijd en pijn.Slapen zonder angst,zonder piekeren,zonder schuldgevoel en opstaan met een gevoel dat het de beste dag uit je leven kan worden.Gelukkig zijn is weten dat geven prettiger is dan nemen.Dat liefde het allerbelangrijkste is wat er bestaat en dat het leven op aarde voor iedereen even belangrijk is.Gelukkig zijn is weten dat het geoorloofd is om je gelukkig te voelen.Gelukkig zijn is weten dat de Zon schijnt en te zorgen dat alle zintuigen onafhankelijk van elkaar optimaal functioneren.Het hart vrij van haat en de geest vrij van zorgen.De sleutel tot geluk is niet proberen om de problemen meteen op te lossen,maar proberen te overdenken wat je houding moet zijn om problemen te ontmoeten.Actief een verandering aanbrengen in je denken en weten dat deze transformatie het gemakkelijker maakt om problemen te ontmantelen.Gelukkig zijn is eenvoudig leven,niet te veel verwachten van materialistische voorspoed en nooit denken dat morgen beter zal zijn dan vandaag.Gelukkig zijn is oog hebben voor details en iemand laten bemerken dat hij waardevol voor je is.Mensen behandelen zoals je zelf behandelt wil worden.Gelukkig zijn is leren van het verleden,genieten van het heden,zonder bang te zijn voor de toekomst.Gelukkig zijn is een relatie durven aangaan en binnen die relatie een band scheppen die zo uniek is,omdat deze creatieve schepping een nieuwe entiteit vormt.Gelukkig zijn is een vorm van weten, dat als eenmaal de formule is gevonden de uitkomst onafhankelijk blijkt te zijn van de eerdere ingrediënten.Gelukkig zijn is liefde,mededogen,compassie en respect voor een ieder en weten dat wij onszelf nooit geheel zullen kennen,al zouden we vele boeken over onszelf schrijven en alles analyseren wat ons bezighoudt.Gelukkig zijn is afstand kunnen nemen van al het materiële wat ons op aarde omringt.Alles wat er echt toe doet is tijdloos en niet gebonden aan onze lineaire manier van denken.Alles wat de kosmische energie vluchtig heeft verdicht raakt tot stof,maar alles wat ooit is gevormd,blijft bewaard in de creatieve dimensie,waar alles is wat was.Doch dit valt binnen tijdsrelaties,welke moeilijk zijn te begrijpen zolang wij het verleden, heden en toekomst blijven zien als een lineaire relatie.Alles wat ons dierbaar is in ons huidige leven en bijdraagt aan ons gevoel van geluk zal nooit vernietigd kunnen worden.Waarom moeten we dan afstand nemen van onze aardse zaken?Omdat het geluk niet verstoord mag raken door verlies van iets wat niet echt weggaat.Gelukkig zijn geeft ons de mogelijkheid,de kracht om juist deze moeilijke discrepanties te begrijpen.Gelukkig zijn is de dood accepteren en weten dat alles wat is,in een ander verband zal blijven bestaan.Alle energetische botsingen blijven aanwezig ook na de botsing en zijn manipuleerbaar zoals wij video beelden via een digitale recorder telkens kunnen bekijken.Gelukkig zijn is je bekommeren om het verdriet van anderen,doch niet het verdriet zelf accepteren en nooit denken dat alles zo heeft moeten zijn,want wij zijn de scheppers en niet de slachtoffers van het noodlot.Niets is zo als je het zelf niet denkt en alles wat je kan bedenken kan gerealiseerd worden.Nooit de ellende van een ander accepteren,nooit over schuld blijven zaniken en nooit denken dat wat wij doen beter is dan wat een ander doet.Er bestaat geen uniforme waarheid.Als wij als mensen transformeren,zal ook ons gevoel van gelukkig zijn transformeren en kunnen we ons pas echt gelukkig voelen als een ieder gelukkig is,zonder honger,strijd en pijn.Als de ander op een andere manier gelukkig is dan dienen we dit te respecteren en mogen we ons niet afvragen of het gelukkig zijn wel echt is.Ook in onze ogen een ellendige omgeving kan gelukkige mensen herbergen,maar als de ellendige omgeving ons om hulp vraagt,dienen we die te geven.Niemand kan gelukkig zijn in een omgeving waar mensen sterven door gebrek aan water of voedsel.Dit mag nooit met karma worden verward, want het is ons karma om onze medemensen te helpen.
Gelukkig zijn is weten dat we allen gelukkig kunnen worden en dat zelfs honger,strijd en pijn, ons ultieme gevoel van gelukkig zijn niet kunnen ontnemen.


J.J.v.Verre.

Geen opmerkingen: