woensdag 13 juni 2007

Toverkracht


Toverkracht is een begrip dat is gebaseerd op esoterische kennis,gericht op de werking en beïnvloeding van transcendente krachten.(Wikepedia).Dit zijn buitenzinnelijke of bovennatuurlijke krachten of vermogens,welke normaliter niet worden beschouwd als menselijke vermogens.Toverkracht poogt de natuur te onderwerpen aan de wil van de mens,de tovenaar in het bijzonder.Toverkracht gaat vaak gepaard met rituelen,als ook toverspreuken,om de toverkracht te manipuleren.Voorbeelden van toverkracht zijn :

-onzichtbaarheid.

-mogelijkheid om door materie heen te bewegen.

-communicatie over lange afstanden,zonder hulpmiddelen van apparatuur of verbale communicatie.

-het doen bewegen van voorwerpen, zonder deze fysiek aan te raken.

-het vermogen om met dieren te communiceren.

-het genezen van ziektes.

-metamorfoseren in een andere gedaante.


De tovenaar kan worden onderscheiden van de magiër.Een magiër gebruikt magie en beschikt ook over bovennatuurlijke krachten en kan deze ook beheersen.Een magiër tracht het metafysische om te zetten in het fysische.Energie in materie.Het geloof in het metafysische is belangrijker dan woorden en rituelen.Tovenaars springen veel berekender om met hun toverkracht.Magiërs creëren zaken met hun magie,terwijl tovenaars ook zaken laten verdwijnen.Magiërs geloven in de kracht van hun magie,terwijl tovenaars zich vnl. bezighouden met toverspreuken.Een toverspreuk is een zin of zijn zinnen waarmee,als deze wordt uitgesproken,men op bovennatuurlijke manier iets kan initiëren.De spreuk: Abracadabra is een oude bezwering- of toverformule,waar men een genezende werking aan toeschrijft.Het woord werd in de vorm van een gelijkzijdige driehoek geschreven,in elf regels,die telkens een letter minder bevatten.De speuk werd voor het eerst in deze betekenis gebruikt in de 2e eeuw door Serenus Sammonicus,arts van de Romeinse Keizer Caracella,beschreven in De Medicina Praecepta.Hij adviseerde om de formule in de vorm van een amulet te dragen,aan een vlasdraad om de hals en geschreven op perkament.De veronderstelling was dat de ziekte of hevige pijn op dezelfde manier zou afnemen en verdwijnen als het toverwoord zelf.Er zijn nog andere theorieën bekend omtrent de oorsprong van dit toverwoord.Sommigen menen dat het woord een verbastering is van het Griekse woord Abrasadabra en de vervanging van de s door een c,zou berusten op een foutieve weergave.In deze theorie zou de term een geheim woord zijn dat werd gebruikt door een gnostische sekte in Alexandrië.Waarschijnlijk gebaseerd op Abrasax of Abraxas, genoemd naar hun belangrijkste God.Ook de naam Abraxas zelf zou een magische kracht hebben bezeten.De letters van het woord vertegenwoordigen in de Griekse notatie het telwoord 356,de dagen van het jaar en waarmee tevens de 356 openbaringen der Godheid worden bedoeld.Vanuit de spirituele filosofie bestaat de magische kracht in ons allen,alleen de kunst om deze te herkennen en te gebruiken is ons niet aangeleerd.Als we onze wil zouden aansporen in de richting van deze bovennatuurlijke krachten en de levensfilosofie zouden volgen die ons verteld,dat alles wat we kunnen bedenken een werkelijkheid is in een multi-dimensionele wereld,dan bestaat voor ieder mens de mogelijkheid om het bovennatuurlijke te bereiken en te beheersen.Het transformatie proces dat door onze wil moet worden gestuurd,zal ons in een nieuwe energetische toestand brengen met een hogere trillingsfrequentie.Ons denken zal gericht zijn op verbondenheid en mededogen.Emoties zullen plaats gaan maken voor een reële pijn,welke buiten ons eigen lichaam is gelegen.Individuele problemen zullen naar de achtergrond verschuiven bij die mensen,die de weg van transformatie hebben ondergaan.De nieuwe vraagstukken zijn niet echt nieuw,maar worden naar voren geschoven door ons denken in verbondenheid.De spirituele revolutie zal beginnen en niets zal meer het zelfde blijven als voorheen.Wat zal er met de toverkracht gebeuren als we allen zijn getransformeerd?Zullen er goochelaars gaan komen,die de bovennatuurlijke power zullen misbruiken?Deze vragen zullen zich in een vernieuwde toekomst ontplooien,maar eerst zal de weg naar de spirituele transformatie zelf moeten worden gevonden.Toverkracht is geen sprookjesachtige term, het is een brug naar spirituele verandering,waarbij onbegrepen krachten moeten worden herkend en gemobiliseerd.Weten dat alles wat we kunnen bedenken mogelijk is, zal ons kunnen helpen om vrij te zijn van collectieve gedachten zoals nietigheid en onmogelijkheid.
Wij zijn zelf de Schepper van hemel en aarde,van rijkdom en armoede,van geluk en haat, van ongelijkheid,oorlog en liefde.We leven in een drie dimensionale projectie van een multi-dimensionale werkelijkheid.Laten we onze toverkracht niet vergeten.

J.J.v.Verre.
-

Geen opmerkingen: