vrijdag 29 juni 2007

Het parallelle universum


-We leven in een wereld van opeenvolgende gebeurtenissen, die in onze beleving met elkaar worden verbonden.

Het ons omringende alles is meer dan we ons kunnen voorstellen,als we op een heldere nacht naar de hemel kijken en de sterren aanschouwen.We denken dat we de ruimte waarnemen waarin zich de sterren en planeten als lichtpuntjes projecteren.We beseffen ons onvoldoende dat al onze waarnemingen een illusoir karakter hebben,d.w.z. dat het gene wat wij waarnemen niet dat gene is,wat ook in alle werkelijkheden bestaat en dat de dingen die wij niet zien evengoed "illusoir"wel kunnen bestaan.Het feit dat wie wij zijn en wat wij zijn allemaal met elkaar is verbonden en eigenlijk als eenheid aanwezig is in het spel van leven en dood.De echte werkelijkheid kunnen we niet waarnemen.Het is een veelheid van verschijningsvormen,van kleuren,van geuren,van trillingen,van leven.Het wezen van de echte werkelijkheid is de kern van leven,het bewustzijn.Wat we denken te zien, denken waar te nemen is een aangeboren misinterpretatie,wat ons hele denken heeft ontspoord.De waarheid,werkelijkheid, schuld,straf,dood en verstand.We hebben onszelf geleerd om creatief te denken,op te schrijven wat onze mening is.Maar wat wij denken dat onze mening is,is een idee ontsproten uit verbondenheid.Er bestaat geen plagiaat,er bestaat geen schuld en er zou geen straf moeten bestaan.We zouden ons alleen moeten beschermen tegen diegenen,die ons als leden van een maatschappij in gevaar brengen en onze gevoelens van verbondenheid,liefde en mededogen ondermijnen.Schuld bestaat niet.We zijn allen verantwoordelijk voor alles wat ons overkomt en niet degene die ons iets zou kunnen aandoen.Straf is een zaak van Karma,dat niet door ons menselijk denken moet worden geregeld.We zouden ons moeten toeleggen op datgene,wat we niet zien.En weten dat dit de krachten zijn welke ons samenbinden en onze liefde kan versterken.De krachten die ons het onzichtbare gewaad doen aantrekken,wat ons toegang verschaft tot de veelheid van etherische deeltjes,welke 90% van het universum in beslag nemen.
De onzichtbare,subatomaire(etherische)deeltjes,welke de bouwstenen vormen van ons astrale lichaam en net zoals radio- en televisie golfen in de mens omringende wereld aanwezig zijn.Dit aanwezig zijn loopt parallel aan ons zichtbare universum.Er zijn nu een veertigtal deeltjes en antideeltjes bekend.Een van die deeltjes het neutrino kan niet in botsing komen met de vaste stof en kan kilometers dikke loodlagen passeren.Mogelijk dat een astraal lichaam is opgebouwd uit materie,welke op die neutrino's lijken.Daardoor kan een astraal lichaam dwars door muren en gebouwen bewegen,zonder dat het problemen oplevert.Elk van die subatomaire deeltjes kan zich als deeltje of als golf manifesteren,zodat intelligentie kan worden doorgegeven.Het weten is niet het doorgeven van informatie,maar het zijn van onderlinge verbondenheid.Ook het licht wat ons omringt en wordt verspreid door de zonne-entiteit,bezit veel informatie welke wij nog niet kunnen uitlezen, maar ons te zijnertijd zeker zal informeren hoe de huidige aardse problemen kunnen worden opgelost.Dus het licht is niet alleen via de fotosynthese een voorwaarde van ons bestaan,naast onze belangrijkste energiebron,doch heeft ook een belangrijke rol als bron van informatie.Een menselijk wezen laat zich leiden door het elektromagnetisch web waarin hijleeft.Een schrijver denkt dat hij zelf een verhaal verzint,een filosoof denkt dat hijiets bedenkt en degene die zijn mening verkondigt doet dat uit reden welke het ego hem of haar ingeeft.Maar niets doen we eigenlijk zelf of uit het standpunt van verbondenheid gezien,doen we alles zelf.Het verschil bestaat niet en dat moeten we bedenken als we kijken naar alles wat ons omringt,in het parallelle universum.Alle werkelijkheden bij elkaar,de multi-dimensionale werkelijkheid is alles wat we kunnen bedenken en ook alles wat we nog niet kunnen bedenken.En alles is daarbij waar en waarachtig.Het doel van ons leven is misschien het beleven van de tijd tussen geboren worden en sterven.Maar afstand nemen van de waargenomen dingen en ons verplaatsen in de wereld van het(nog)niet waarneembare kan helpen om de illusies van ons denken te begrijpen en de parallelle dimensie te ontsluiten.

J.J.v.Verre.

1 opmerking:

Anoniem zei

niet wat ik zocht in dit universum