woensdag 19 september 2007

De Lichtheid van ons bestaan.

------------------Acryl op linnen, Mieke Westenburg.

Lichtheid is een staat van zijn,die oneindigheid weergeeft.Het licht als oneindige expressie van energie, voortgekomen uit het niets van duisternis.De mens is een schijnwezen in de multi-dimensionale werkelijkheid.Opgesloten tussen geest en materie.Een koorddanser op de tijdlijn tussen verleden ,heden en toekomst.Een deelnemer aan het levensspel tussen geboorte en dood.Tussen weten en weer vergeten en tussen ik en ons allen.Een stoffelijk lichaam geleid door het ongeremde ego.Maar ook het gematerialiseerd lichtwezen uit het goddelijke,uit de energie van het verbondene.Het scheppende, uitstralende,dienende en onbaatzuchtige levende wezen.De entiteit die immer opzoek is naar de spirituele bron van zijn bestaan.Wat brengt de mens in de ene of de andere rol?Er is een script,het karma,het voorbestemde vanuit de kosmische visie van alles wat is en alles wat zich in cycli herhaalt.Is er alleen een kosmische leidraad en wordt het aardse leven bepaald door een veelheid van interacties,waarbij bewuste en onbewuste keuzes een rol spelen?Wat is een bewuste keuze en wat niet?De spirituele filosofie ziet de lichtheid van ons bestaan als volgt:alles wat wij als mensen kunnen bedenken is waar en ook alles wat we nu nog niet kunnen bedenken heeft een energetische plaats als toekomstige werkelijkheid.Wat betekent dit? Alle mogelijkheden bevinden zich op verschillend energetisch niveau en de waarheid van het ene sluit de waarheid van het andere niet uit.De multidimensionale of multi-energetische waarheid geeft aan,dat niet het antwoord belangrijk is,doch alleen de vraag; de vraag is waar het om draait en de antwoorden kunnen velerlei zijn.Om een waarheid te vinden is het alleen noodzakelijk om de vraag te begrijpen.
Als we nu als mensen onze levensvraag begrijpen,zal uiteindelijk het antwoord misschien tegenvallen,omdat de noodzaak voor het vinden van een uniforme waarheid niet meer opgaat.Om terug te keren naar ons uitgangspunt: ego of lichtwezen? Wie is "ik" anders dan jij? Het"ik"in jou is niet van mij.De vraag luidt: wie ben ik?Dat is de levensvraag en het antwoord daarop is niet belangrijk.Wie ben ik?In deze vraag ligt opgesloten,wie kunnen we dan wel zijn,wat zijn onze mogelijkheden? Als we nadenken over deze vraag,zonder een direct antwoord te geven,zullen we beseffen dat de mogelijkheden veel groter zijn,dan een antwoord zou vermoeden.Om een vraag echt goed te begrijpen moeten we afstand nemen van antwoorden en onszelf doordringen van de mogelijkheden welke wij bezitten om ons ego te omzeilen en ons werkelijke "zijn" te profileren.Het lichtwezen in ons allen is aanwezig als wij dit willen en luistert naar de vraag wie wij zijn.De lichtheid van ons bestaan geeft als antwoord: de waarheid is een veelheid van energetische botsingen,welke een nieuwe energetische toestand kan creëren in een veld van gelijke waarneming,doch ook een veld met een andere trillingfrequentie kan beïnvloeden.In hoeverre het leven zich als script ontrolt vanuit een kosmische zienswijze of de menselijke wil een beslissende factor is in de loop van de gebeurtenissen is minder opportuun als we de vraag nader analyseren,dan dat we te snel gaan discussiëren omtrent een divergerend antwoord.

Binnen de vraagstelling:wat beïnvloed onze levensloop?,zijn zoveel deelvragen te ontleden dat we begrijpen dat een aansluitend antwoord niet mogelijk is.Ook op de vraag: wat is denken? verwacht niemand een compact antwoord.
Om terug te keren naar de lichtheid van ons bestaan en te begrijpen wie wij zijn,moeten we afstand doen van ons vertrouwde denken en ons open stellen voor de grondbeginselen van de spirituele filosofie,omtrent waarheid en werkelijkheid.Het concept dat alles dat bedacht kan worden waar is,in een meervoudige projectie van het enkelvoudige.

J.J.v.Verre.

Geen opmerkingen: