dinsdag 1 september 2009

Omzien in verrijking.


Als we op reis gaan naar geestelijke verrijking dan zullen we een voertuig moeten kiezen dat ons veilig kan vervoeren naar onbekende bestemmingen. We zullen ons moeten decimeren tot kleine, denkende energiepakketjes en ons laten meedrijven met de stroom der gedachten. We zullen afscheid moeten nemen van het denken in beperkingen,van onze angsten,van het denken in veiligheid of geborgen voelen en ons bloot stellen aan de beweging van het nu, het tijdloze element tussen denken en doen, tussen weten en vergeten,tussen niets en iets. Een reis in een tijdloze wereld is het vervloeien van het pure bewustzijn met het omringende veld van energie,het Akasha veld of Zero point field of het kwantumvacuüm genoemd.Het concept van dit elektromagnetische veld komt voort vanuit de kwantummechanica.In de oudheid was de mens uitgerust met een sterk intuïtief weten omtrent de onderlinge verbondenheid.Later heeft de ontwikkeling van het denken als individu het spirituele vacuüm veroorzaakt en de werkelijkheid tot een rationele schijn werkelijkheid vervormd.Al duizenden jaren geleden wist men dat de ruimte niet leeg is,maar het collectieve geheugen van verleden en toekomst in zich draagt.
Akasha betekent in het Sanskriet ether,de alles doordringende ruimte.Het werd gezien als het belangrijkste van de vijf elementen,naast water,lucht,vuur en aarde.Het kosmische veld van informatie,waarmee elke vorm van bewustzijn is verbonden.Het vormt de oorsprong van onze aardse beleving en is de belangrijkste bestaansvoorwaarden van al het leven op aarde en op kosmisch niveau tot aan de uithoeken van het universum.Het heeft een multidimensionale localisatie en is de baarmoeder der materie.
In dit veld wordt elke vorm van informatie vastgelegd en kan weer in wisselwerking worden overdragen aan elke vorm van bewustzijn die in fase verkeert met de trillingfrequentie van de aangesloten entiteit. Door deze informatie overdracht kunnen weer nieuwe werkelijkheden worden geschapen,welke weer nieuwe interacties genereren.
Op reis gaan en ervaren hoe deze tocht zal verlopen is afscheid nemen van de bestaande omgeving, van de materie en voorbereid zijn op het einde van ons aardse leven. Maar geen definitief afscheid omdat we altijd verbonden blijven met de basale werkelijkheid,met het omringende kosmische veld van informatie.”Partir ,c’est mourir un peu” zou in dit geval tweeledig kunnen worden uitgelegd. Het echte sterven is eigenlijk ontwaken uit een lange droom. Deze reis moet ons laten ontwaken uit de driedimensionale gevangenis van de angst,schuld,honger,strijd en pijn. Het aardse leven zal in onze gedachten een transformatie ondergaan die is gericht op verbondenheid. Verbondenheid met de gehele natuur,waaronder onze medemens. Geen altruïstisch of idealistisch gevoel, maar de werkelijkheid zoals deze door het kosmische veld wordt bepaald. Wij mensen zijn geen eenlingen,maar verbonden wezens die van elkaar afhankelijk zijn. Ik ben jij en wij zijn zij met plant en dier erbij. We moeten ons distantieren van een schuldvraag, want in deze verbonden wereld bestaat geen schuld. Geen gerechtigheid en geen dualistische standpunten. Alleen liefde en verbondenheid.
Nu heerst er vaak een soort van verzet tegen de natuur en tegen het leven.De schoonheid van het leven wordt vaak niet bewust gezien ven heel veel prachtige dingen blijven on ontdekt.De snelheid van leven heeft het leven zelf voorbij gelopen.Binnen die wetenschap zullen we moeten proberen om de aardse problemen van overbevolking,tekorten en meningverschillen optelossen. Een oplossing die het evenwicht met de natuur moet herstellen en de mens terug kan brengen naar een meer natuur gerichte omgeving. Hoe zo’n wereld eruit zal zien is nog moeilijk voor te stellen met onze snel ontwikkelende techno-industrieën.De ontwikkelingen van het Internet geeft ons de mogelijkheden om te begrijpen hoe de informatie als netwerk is vastgelegd.Als directe informatie overdracht verder wordt ontwikkeld,dan is het mogelijk om een idee te vormen hoe zo’n kosmisch energie web in feite kan functioneren.De nabije toekomst zal ons duidelijk maken hoe dit veld het leven van elke entiteit bepaald.Wij kunnen als gewone aardbewoners onze eigen energie transformeren naar een hogere trillingfrequentie zodat we directe toegang kunnen verkrijgen tot het kosmische energie web.Als we het werkelijke leven proberen te begrijpen in z’n onderlinge verbondenheid, dan kunnen we omzien in verrijking en onze energie effectiever gebruiken dan tevoren. Wij zijn dan als mensen denkende energiepakketjes die de werkelijkheid van het leven kunnen ervaren zonder te sterven.
"Wacht op mij in aardse consistentie en ik zal u vertellen hoe de werkelijkheid eruit ziet".

J.J.v.Verre.