zaterdag 1 mei 2010

Meester over jezelf.

-Een poster van het schilderij,Het pad,door Reginald Machell.Dit schilderij symboliseert de weg die de menselijke ziel moet gaan om tot volledig geestelijk zelfbewustzijn te komen en bevat belangrijke levenslessen.


Het is een vreemde,schijnbare tegenstelling dat als men bewindvoerder over zichzelf wil worden,baas over lichaam en geest,meester over je gematerialiseerde lichtwezen, een soort van onzelfzuchtigheid moet worden gecombineerd met het volkomen zichzelf zijn.Dus niet meester boven het ego, maar met het ego.Niet de duistere kanten van je persoon ontkennen en wegstoppen,maar accepteren en verlichten in het meesterschap van het goede. Meester worden over het denken en doen vereist een positieve levenshouding die het leren van het leven voorop stelt. Die het heden ziet als de plaats van het zijn en geen bestaansvoorwaarden in de toekomst ziet die beter zullen zijn dan nu. Die de materie ziet als iets wonderbaarlijks waarvan genoten mag worden, maar wat uiteindelijk tot stof zal vergaan en eigenlijk geen eigen waarde heeft. De materie is tijdelijk en vraagt niet om in bezit te worden genomen. Als wij de materie tijdelijk willen bezitten dan moet dit op een verantwoorde manier gebeuren en mag schoonheid en verrassing worden geëtaleerd, maar moet de band met de materie oplosbaar zijn in het beleven van de werkelijkheid. We bezitten in feite niets buiten onze eigen geest en alles wat we ons toegeëigend hebben is een illusoir bezit, een foutieve voorstelling van de werkelijkheid. Als we meesterschap willen bereiken zullen we volgens de theosofie het pad van mededogen moeten betreden en ons moeten schikken aan de eeuwenoude ethische en spirituele gedragsregels. Die vertellen ons dat ieder mens een leerling is van zijn hogere zelf,zijn innerlijke goddelijke vermaner. Het pad is de weg van esoterische training,die uiteindelijk de levensfilosofie zal aanpassen tot een extra individueel doel,n.l.leven voor het welzijn van de mensheid. Leven in verbondenheid met de bron van energie,die alles omvattend is, tijdloos,oneindig,alwetend en stralend als pure liefde. Het begrijpen van deze ontwikkeling heeft te maken met het verlangen van het goede om tot expressie te komen. Als het verlangen sterk genoeg is wordt het vergeten weten gestimuleerd en weet de leerling wie zijn leermeester is. Zelf de meester zijn over je eigen geest,geeft een bevrijdend gevoel en oneindig veel mogelijkheden tot verdere transformatie.
Een mens is een gematerialiseerd lichtwezen verbonden in liefde met alles dat leeft en met alles dat op aarde geleefd heeft. Ken uzelf en weet wie wij zijn.

J.J.v.Verre.

Literatuur:
-Het pad van mededogen, G.de Purucker. Uit:Fountain-Source of Occultism. Theosophical University Press.Pasadena,Den Haag.