donderdag 27 december 2007

De Leegte


In de oosterse filosofie staat de werkelijkheid die aan al de waargenomen verschijnselen ten grondslag ligt, buiten de wereld van vormen en is vrijwel onmogelijk te beschrijven.Deze vormloosheid wordt vaak als leegte opgevat.Dit is leegheid met een specifieke betekenis.Een vorm van vormloosheid in een dimensie waarin de uiteindelijke werkelijkheid als een dynamische leegte kan worden beschouwd.Leegte als eeuwig zingende liefde,als onbegrensde en eindeloze creativiteit.De leegte met de potentie van oneindige creatieve mogelijkheden.De leegte is dan de ruimte waarin zich alles kan voltrekken.Verdichting en oplossen,geboorte en dood.In het veld van leegte kan zich de vorm verdichten zonder materie.De vorm alleen kan zich tevens verdichten tot materie.Hierbij is het woord "verdichten" eigenlijk geen goede keuze,omdat in het kwantumveld de deeltjes maximaal zijn verdicht en bij condensatie tot materie,een soort van vermindering van verdichting optreedt.Maar verdunning tot materie heeft een minder magische uitstraling.Een matereële condensatie zou kunnen worden opgevat als een verstoring van het veld van leegte.Zonder de pukkel van materie is alles perfect in harmonie en materie blijft een soort van smet op die harmonische toestand van leegte.Wij zijn als mensen ook op drie niveaus te onderscheiden.In de energetische zijnstoestand,de vorm en in de toestand van vorm met materie,de stoffelijke vorm.In het energetisch veld van informatie,de grote leegte,vindt doorstroming plaats via golfbewegingen.Een zich als golf voortgeleidende,vibrerende beweging.Deze ritmische afwisseling zou door de Chinese denkbeelden worden veroorzaakt door twee elementaire krachten,Yin en Yang.Na condensatie tot materie bleven deze twee krachten hun invloed uitoefenen.Hierdoor heeft elke manifestatie van condensatie zijn eigen intrinsieke ritme.Een ritme in samenhang met de harmonie van het veld van leegte.De relatie tussen vorm en leegte kan niet worden gezien als een toestand van tegenstelling,doch als twee aspecten van dezelfde werkelijkheid.Welke naast elkaar bestaan in voortdurende harmonie.Ook in de Boeddhistische litteratuur wordt vorm en leegte gezien als twee uitwisselbare begrippen uit dezelfde werkelijkheid.Net zoals die vorm van leegte een fysisch vacuüm is.In het veld bestaat er een toestand van niet-zijn,maar bevat het de potentie van alle mogelijkheden van zijn.Zoals het DNA in de celkern de informatie bevat omtrent groei en ontwikkeling van de fysieke entiteit 'mens', bevat het kwantumveld de potentie van alle mogelijkheden van vorm en materie binnen de schepping.De werkelijkheid en waarheid van alles dat bedacht kan worden,ligt verankerd in de leegte.De leegte is de werkelijkheid en alles dat uit de werkelijkheid wordt geschapen blijft een onderdeel van die leegte.Binnen de spirituele filosofie is de werkelijkheid een vorm van een meervoudige projectie van het enkelvoudige in die multidimensionale leegte.Alles wat bedacht kan worden ligt opgesloten in het veld van informatie en de gedachte van de mens heeft contact met de leegte en kan zich tot een vorm condenseren.Deze vorm kan zich ontwikkelen tot een scala van vormen en uiteindelijk kan de mens de vorm omzetten in materie.Bewustzijn speelt hierbij de belangrijkste rol.Gecoördineerd bewustzijn in relatie met het veld van leegte.Ons bewustzijn afstemmen op het collectieve bewustzijn van alles wat elkaar verbindt,om zo tot inzicht te komen omtrent de zichtbare illusie van onze dagelijkse waarnemingen.Alle materie vormen en verschijnselen welke wij in de natuur waarnemen zijn niets meer dan creaties van ons voor geprogrammeerde en herkenbare denken.We scheppen door ons denken onze eigen belevingswereld,de fundamentele illusie.Deze geschapen waarnemingen ontstaan vanuit een zekere bewustzijnstoestand en verdwijnen vanzelf weer als we boven die bewustzijnstoestand uitstijgen.Tijdens meditatie raken we los van ons geprogrammeerde denken en ontmoeten we de leegte als een onbeschrijfelijke ervaring.Waarom niet te beschrijven?Omdat we niet met ons denken iets waarnemen, maar met ons gevoel alles kunnen ervaren wat de leegte in zich herbergt.


J.J.v.Verre

zaterdag 15 december 2007

De kerstboom.


De schepping en destructie van materiële deeltjes is een van de meest indrukwekkende gevolgen van de gelijkwaardigheid van massa en materie.Door de ontdekking dat massa een vorm van energie is, werden we gedwongen om onze mening omtrent "vaste" zekerheden te wijzigen.We kunnen het bestaan van deeltjes alleen met behulp van relativistische begrippen benaderen.Het deeltje moet worden geplaatst in een omgeving waarin ruimte en tijd zijn vermengd in een vierdimensionale werkelijkheid.
Wat is nu de relatie met de kersboom?Een boom met ballen en lichtjes.De ballen zijn de symbolen van de oneigenlijke materie.De bal,die rustig aan de kersttak hangt,verkleint zich tot steeds kleinere balletjes van vaste stof tot aan de atoom opbouw in de molecule.De deeltjes waaruit het atoom is opgebouwd kunnen nog als vaste materie worden gezien.Maar de determinanten van die deeltjes zijn op subatomair niveau een veelheid van energetische eenheden met een specifieke bewegingssnelheid en spin in wisselwerking met andere kwanta.Deze kwantum deeltjes bewegen zich in een energieveld.Dit kwantumveld kan worden gezien als een fysische entiteit,een continue aanwezig medium dat overal in de ruimte aanwezig is.De deeltjes zijn dan slechts locale condensatie van het kwantumveld.Concentraties van energie die ontstaan en weer uiteenvallen.Ze verliezen dan hun individuele karakter en lossen op in onderlinge verbondenheid.We moeten proberen te begrijpen dat alles wat we als materie waarnemen slechts voorbijgaande manifestaties zijn.De enige werkelijkheid is het kwantumveld,dat als fundamentele entiteit kan worden beschouwd.De zichtbare werkelijkheid van de verlichte kerstboom is een symbool van de spirituele werkelijkheid,van alles wat onderling is verbonden.De kerstboom heeft zich in de loop van de tijd geëvolueerd van een boom met kaarsen naar een boom met elektrische lampjes tot een boom met pulserend licht,met wisselende frequenties en wisselende kleuren spectra.De fotonen activiteit speelt een belangrijke rol in het leven van de mens en zorgt voor verwarming,zuurstof synthese en informatie.Het licht is de eenheid van leven,van liefde,van coördinatie.Het licht stuurt het DNA in onze celkern en ontvangt zijn informatie uit het energetisch veld,wat alles met elkaar verbindt.De kerstboom symboliseert het feest van licht op een moment van duisternis.Van lange nachten voorafgaand aan de winterwende.De spirituele filosofie ziet het licht van de kerstboom als de wisselwerking tussen materie en energie,tussen eenheid en verval,tussen voorbijgaande manifestaties van denken en bedacht worden.Wij evolueren naar een manifestatie van verhoogd bewustzijn.We kunnen begrijpen wat ons allen verbindt,maar zullen moeilijk kunnen inzien wat ons scheidt en wat de elementaire manifestaties zijn van het allerkleinste.Het subatomaire is dimensieloos of multidimensionaal.Het is de werkelijkheid van het onzekerheid principe.Niet kunnen weten wat onze rustige kerstbal eigenlijk doet.Onschuldig rondhangend aan een kersttak,terwijl het elementaire zijn van die bal met hoge snelheid beweegt,spint en tegelijkertijd constant energetisch gezien wordt herboren.De wetenschap van de kwantum deeltjes kan ons leren om de betrekkelijkheid van tegenstellingen in te zien en ons meer te richten op onze verbondenheid in liefde.We zijn allen eigenlijk dezelfde in een schijnbare variatie van het illusoire anders zijn.
Kerstmis,liefde,licht en verbondenheid.De kerstboom is een medium wat ons tot bezinning kan laten komen en ons kan verdiepen tot de werkelijkheid van kerstmis.


J.J.v.Verre.

zondag 2 december 2007

Het hart van menszijn.

------------------Acryl op hout, Mieke Westenburg.

Onze ziel kent geen grenzen in ruimte en tijd.De ziel sterft niet omdat zij niet wordt geboren.Zij is tijdloos,overal aanwezig en altijd beschikbaar.Een antwoord op het eeuwige raadsel van zijn of niet zijn,van weten en weer vergeten,van reizen en toch thuis zijn.Hoewel de goddelijke energie zich in elke individuele ziel anders manifesteert, afhankelijk van de persoonlijke en cultureel bepaalde conditionering, is de essentie identiek met de levenskracht die het gehele universum doordringt.De ervaring van het hart van menszijn stijgt uit boven het niveau van wat het ego beschouwt als het wezen van zijn en toont slechts een van de mogelijke projecties vanuit een meervoudig, multidimensioneel bewustzijn.Onze ziel lijkt ongrijpbaar in het eeuwige spel tussen krachten van energieën.Het voelt aan als een druppel kwik, welke we met natte vingers proberen te bemachtigen.Weten hoe het hart van menszijn een eeuwige rol vervult in onze denkwereld is misschien interessant, maar wie bepaalt wat haar plaats is binnen ons dagelijks functioneren? Dat is ons ego, die bepaalt wat ons te doen staat om ons innerlijke zelf te bereiken. Het klinkt misschien niet logisch, maar toch is dit een voorwaarde voor spirituele groei.Een gezond, krachtig, nieuwsgierig en gedisciplineerd ego. Als we ons willen richten op ons hogere zelf, dan zullen we het masker van het zelf, zoals anderen ons zien, moeten afwerpen.Ons ego zelf moeten accepteren en ook alle duistere facetten van ons zijn moeten aanvaarden.Ook de schaduw van ons zijn is iets wat ons omringt en we nimmer mogen verloochenen.Het brengt ons in de unieke positie van dualiteit of polariteit welke onze keuzes bepalen en uiteindelijk de mate van groei bepalen.Dus een sterk en gezond ego is de basis voor spirituele groei.Het staat dan open voor nieuwe ideeën en is dan tevens bewust van het feit dat het slechts een deel is van het totale menselijke bewustzijn.Een uitgebalanceerd ego kent zijn plaats en zal de weg naar introspectie vergemakkelijken. Ook andersom, als we de weg naar het innerlijke zijn hebben gevonden is het gemakkelijker om de heelheid van het ego te begrijpen,de grillige gedaante te doorzien en de angst reacties te voorspellen.Het weten waar de valkuilen zich bevinden wanneer de geschiedenis zich herhaalt of waar de verleiding het zal gaan winnen van de ethische norm.Gericht op het innerlijk zijn, het eigen zelf, het hogere weten, het kosmische bewustzijn. Het inzicht in de relatie tussen het transpersoonlijke zelf en het goddelijke, dat zich evolueert naar een niveau van eenwording met alles wat ons omringt.Ons hart van menszijn is een kloppend energiebewustzijn,dat tijdelijk als entiteit wordt ervaren. Maar nimmer gescheiden is geweest van het grote netwerk dat ons allen verbindt.De materie, de uiterlijke realiteit is een schepping van de geest.Alle werkelijkheden die wij kunnen bedenken,worden realiteiten door het creatieve vermogen van het kosmische bewustzijn.Alleen die werkelijkheid, welke we op aarde kunnen begrijpen creëert een waarheid die we werkelijkheid noemen.Alles wat is, was, of nog moet komen blijkt slechts een projectie van het kosmische bewustzijn.Het denken vanuit een on geprojecteerde werkelijkheid is de waarheid die we moeten zoeken.Dan zal ons hart kunnen weten hoe het ego aangestuurd moet worden om hogere idealen te bereiken.Als ons ego voldoende vertrouwen heeft om de beperkingen van tijd en ruimte in ons lichamelijke bestaan te aanvaarden,dan zal het ruimte geven om het hart van menszijn tot expressie te brengen.Een nieuwe werkelijkheid kunnen we ervaren door via meditatie afstand te nemen van ons denken en ons bewust te worden van onze verbondenheid met alles wat is.
We zullen dan een een nieuwe werkelijkheid ontmoeten ,welke een ongekende sensatie van emoties doet ontstaan en ons een onbeschrijfelijke indruk geeft van wat we verlichting mogen noemen.De verlichting die ons de nieuwe werkelijkheid doet ervaren in een ontsloten wereld van eenheid en verbondenheid.Ons hart is een gedeeld hart van menszijn.


J.J. v. Verre