woensdag 30 oktober 2013

De kracht van het verbonden hart.


In het holografisch universum bestaat onze fysieke werkelijkheid als een geprojecteerde werkelijkheid vanuit een bron van bewustzijn, welke buiten onze waarneembare dimensie ligt. De materiële werkelijkheid zoals wij die denken te kennen is een veld van leegte, deeltjes en golven, die verschijnen en verdwijnen, maar die door onze hersenen als een solide materie wordt weergegeven.

In het boek, het universum als een hologram, geschreven door Michael Talbot, wordt er een link gelegd tussen kwantum mechanische experimenten, als de basis voor de holografische hypothese, onafhankelijk van elkaar beschreven door de natuurkundige, David Bohm en de neurofysioloog Karl Pribram. Dit holografische model kan verklaringen geven voor het bestaan van veel parapsychologische verschijnselen, zoals telepathie. De bijna dood ervaringen (BDE’s) en reizen naar een coördinaat zonder lichamelijke verplaatsing.
Deze holografische voorstelling is geen gewoon hologram, zoals de 3D foto gemaakt met behulp van een laser, welke we kennen als plaatje op de bankpas, wat driedimensionaal lijkt, door er onder verschillende hoeken naar te kijken. Met het holografisch universum, wordt bedoeld dat het heelal zelf een hologram zou kunnen zijn. Vanuit de theorie der kwantummechanica en gravitatie, postuleerde de Utrechtse natuurkundige en Nobelprijswinnaar, Gerard ’t Hoofd de veronderstelling dat de driedimensionale wereld een beeld is van informatie dat in een tweedimensionale projectie kan worden opgeslagen.
Spiritueel gezien is het onze vrije keuze om geprojecteerd te worden in onze driedimensionale wereld en een aards leven te leiden. Dit leven is een ervaring, een levensles voor een bewustzijn die in een dimensie verblijft, waar de projectie vandaan komt. We blijven als geprojecteerde wezens verbonden met ons of met het primaire bewustzijn, dat ons energetisch laat leven en ons verward met het begrip leven na de dood, welke de terugkeer naar de bron benoemt. Toevalligheden in onze illusoire werkelijkheid zouden niet bestaan, omdat de gebeurtenissen welke wij ervaren zijn bedacht en niet at random plaatsvinden. Het menselijk lichaam wordt energetisch gezien, 14x per seconde opnieuw opgebouwd, pulserende materie, welke cyclisch wordt gedesintegreerd. Van chaotische energie tot geordende materie van iets naar niets, van leegte naar massa,van chaos naar orde.
In een holografisch universum zijn er geen grenzen aan de mate waarin we de structuur van de werkelijkheid kunnen veranderen. De werkelijkheid is denkbaar aanwezig of nog afwezig doordat de creativiteit van dit denken nog moet plaats vinden. Wat bedacht wordt is echter al aanwezig in het collectieve bewustzijn, waarbij de projectie van dit bewustzijn in alle dimensies de volledige informatie behoudt en alleen gedecodeerd moet worden om toegankelijk te zijn voor die entiteit welke qua trillingsfrequentie deze informatie kan ontvangen. Andersom wordt het kosmisch hologram van de stoffelijke wereld van moment tot moment uit het interferentiepatroon van energiegolven geschapen. (uit:het 8e Chakra)

Met de kracht van het verbonden hart wil ik inspelen op ons kosmische bewustzijn, het alles doordringende en altijd aanwezig zijnde deel van onszelf, de goddelijke energie, die transcendeert en heel de tijdruimte doordringt. In de geschiedenis van de oermens moet deze energie met een lagere trillingsfrequentie de verkenning van het menselijk bewustzijn opgang hebben gebracht. In de aardse geschiedenis zien we overeenkomstige symbolen en bouwwerken verspreid over de aarde en verbonden met dezelfde bron. De wetenschap en spiritualiteit hebben elkaar omarmd in het grensgebied van het allerkleinste. Deze verzoening van deze vroeger tegengestelde polen maakt het mogelijk dat we het bewustzijn niet proberen te lokaliseren op een omschreven plaats, maar dat het bewustzijn extradimensionaal, non lokaal aanwezig is. Dit bewustzijn kan zich overal tot expressie brengen als energie, wat zich weer kan manifesteren als golven. Het schept leven via alchemistische transmutaties en vernietigt leven door ontbinding. Wij kunnen als bewuste mensen de ware aard van ons bestaan ontdekken en de energetische verbondenheid uitdragen. Fenomenen als ufo’s, graancirkels en lichtbollen zijn misschien bedoeld om ons vertrouwd te maken met activiteiten van onbekende entiteiten. Of dit entiteiten zijn van buitenaardse planeten of vanuit onze aardse toekomst is binnen het kader van het holografische universum niet verschillend, want beiden zijn verbonden met het universeel bewustzijn.Alles wat wij kunnen waarnemen is met het bewustzijn verbonden.Binnen de ruimte-tijd is een gebeurtenis(ruimte-tijd positie)slechts een punt dat wordt gespecificeerd door tijd en plaats.Het interval tussen twee gebeurtenissen in de ruimte-tijd is afhankelijk van de hoedanigheid van de ruimte, indien deze ruimte zelf als meerdimensionaal kan worden omschreven.Binnen de verzameling van projecties zullen ruimte-tijd posities, onafhankelijk van de tijd kunnen samenvallen. Als we ons daadwerkelijk bewust worden van deze mogelijkheden, dan zal ons denken worden getransformeerd.Ons ego denken kan vervloeien met de oceaan van universeel bewustzijn.We zijn als entiteiten verbonden met een energetische bron. De ervaring van deze verbondenheid zal het gevoel van liefde gaan versterken als we de angst voor het nog onbekende en niet begrijpende kunnen vergeten. Deze kracht van het verbonden hart zal het mogelijk maken om deze sterke liefde te ervaren en met steeds meer medemensen te delen. Ik ben jij, jij bent mij en wij zijn zij met ons erbij.


J.J.v.Verre.


Literatuur:

-Het 8e Chakra, de transformerende kracht van het universele hart. Jude Currivan, uitgeverij Ankh-Hermes b.v. Deventer, ISBN 978 90 202 0078 2.
-The Holographic Universe, Michael Talbot,ISBN 0-06-016381-X.
-Het onzekerheidsprincipe,J.J.v.Verre,Spirituele filosofie,25-4-2012.
-Het Niets, J.J.v.Verre,Spirituele filosofie, 2-11-2001.
-Leven met chaos, J.J.v.Verre,Spirituele filosofie, 2-11-2007.
-Het holografische universum,http://www.forum.fok.nl/topic/1823939