dinsdag 1 februari 2011

Levenskunst.


------------------"Albast"-- Albast op hardstenen voet (20x15x30cm.) Levenskunst is het werk van George Kabel,beeldend kunstenaar en docent filosofie.

Hoe moeten we leven tussen geboren en sterven? Hoe moeten we het leven beleven in al zijn grillige vormen? Het belangrijkste aspect van het beleven van het leven is bewustzijn. We kunnen het aardse leven pas echt beleven als we voor honderd procent bewust aanwezig zijn bij alles wat we meemaken. De kunst van het leven is aanwezig zijn op elk moment en het streven om de beste versie van jezelf te profileren. De rol in de tijdspanne tussen bewust in het leven staan en sterven is een hoofdrol en geen bijrol of een ondergeschikte figurantenrol . Deze rol in het theater van het leven schept creativiteit en geeft voldoening en wacht op applaus. De kunst van het leven is meer dan te wandelen tussen plichten en rechten, tussen vrije tijd en werken of tussen liefde en eenzaamheid. De levenskunst is het veranderen, het accepteren en het weten dat al het levende is verbonden. Verbonden met elkaar en verbonden met het veld van verbindende energie. Levenskunst is geen conformeren aan waarden en normen, maar het inpassen van waarden die we waarderen en normen welke we gepast vinden. Levenskunst is je zo sterk maken dat je tegenslagen kan verwerken en kan inzien dat de levensweg hindernissen herbergt welke je kracht mogen uitdagen. Levenskracht is geen slaaf worden van de mediadruk, je niet laten leiden door de mening van anderen en zeker niet het idee koesteren dat meer materiële zaken je levensgeluk zullen vergroten. We kunnen de werkelijkheid beschouwen als een eendimensionale keuze in het meerdimensionale denken. Het is aan de mens zelf gegeven of hij of zij zijn leven zin wil geven. Zin voor zichzelf of voor de ander. Ook moet de mogelijkheid open worden gelaten dat het leven vrij van zin is, maar niet zinloos. Zinloosheid is de idee uit een geprojecteerde werkelijkheid die de ogen sluit voor het meerdimensionale en twijfelt omtrent de zin van het onvermijdbare, welke als zinloos wordt geïnterpreteerd. Binnen de spirituele filosofie is alleen de zin met het leven verbonden, omdat de onzin en de zinloosheid duale denkbeelden zijn die voortkomen uit onbegrip en geen zelfstandige werkelijkheid vertegenwoordigen. Levenskunst is je kunnen verplaatsen in de ander en jezelf aanschouwen door andere ogen. Weten dat het aardse leven kort duurt in verhouding tot de kosmische bewegingen in ons universum.

De levenskunst belijden zou kunnen betekenen dat wij levenskunstjes moeten aanleren. Een van die kunstjes zou kunnen zijn: het opreis gaan naar jezelf, de introspectie; het houden van jezelf en accepteren wie je bent;het denken over anderen op een positieve wijze; het bewust zijn van de verbondenheid met al het levende en het los laten van de dingen welke je niet echt hoeft te dragen. Levenskunst is het verwerkelijken van dromen en voldoende tijd vrij maken voor de mooie en plezierige zaken van het leven. Het uitbundig kunnen lachen, maar ook toegeven aan de emotie van het huilen. Alle evenementen bewust beleven welke het leven ons wil geven.
We zijn allen een stukje van een gelokaliseerde werkelijkheid en danken ons bestaan door te zijn verbonden met het veld van levensenergie.
Ik ben jij, jij bent mij en wij zijn zij met ons erbij.

J.J.v.Verre.

levenskunstsites:

- www.academievoorlevenskunst.nl
- www.humanistischverbond.nl
- www.levenskunst.org
- www.levenskunst.net