zondag 8 juni 2008

De transmutatie.----------------------------Acryl op hout, Mieke Westenburg.


In ieder mens schuilt de kracht van de oermens die de drang
tot overleving als belangrijkste drijfveer zag van het
denken en handelen.
Dit weten over het verleden kunnen we gebruiken om
onze instincten te begrijpen en later te ontwortelen.
De agressie en lustgevoelens welke wij bezitten moeten
niet worden vernederd als de donkere schaduwzijde in ons bestaan,
maar worden geïsoleerd en gekoesterd,zoals we wilde beesten
in de dierentuin behandelen.
Deze duistere eigenschappen hoeven niet ten toon worden gesteld,
omdat er al genoeg boeken en films zijn uitgebracht waarin
deze negatieve entiteiten de hoofdrol spelen.
Wanneer ons bewustzijn voldoende is geëvolueerd kunnen we
proberen om deze negatieve karakter eigenschappen te begrijpen,
te isoleren en door middel van transmutatie deze buiten ons denken
en handelen te plaatsen.
We blijven dan wel verbonden met deze primaire reflecties,
maar zullen deze alleen te hulp roepen in noodsituaties waarbij
het voortbestaan wordt bedreigd.
Hoe gaat zo’n proces van transmutatie in z’n werk?
Het belangrijkste is dat die eigenschappen welke we willen
muteren worden geaccepteerd en als een wettig kind
worden aanvaard.
Nooit denken : "deze eigenschappen zijn niet van mij of
horen niet bij mij".
Koesteren,liefhebben,een plaats geven en dan isoleren
en transformeren.
Energieën welke een negatieve invloed uitoefenen kunnen
op zo’n manier worden verzwakt,waarbij nieuwe positieve
energieën kunnen worden versterkt.
Transmutatie is een proces wat in onze lichaamscellen
veelvuldig voorkomt, waardoor aanpassing aan veranderde
omstandigheden kan plaats vinden.

Binnen de spirituele filosofie is aanpassing aan verandering
een belangrijk item, doch deze verandering mag nooit worden
gedreven door factoren ,die niet op ziels niveau hun basis hebben.
Transmutatie moet een bewuste keuze zijn die het lichaam en geest
verbindt met het non locale bewustzijn in het veld van energie
wat ons allen verbindt.

Het resultaat van een transformatie van karakter eigenschappen
is verbluffend,je bent niet iemand anders geworden,
maar je bent degene die je wilt zijn.

J.J.v.Verre.

zaterdag 7 juni 2008

Het bewustzijn.


Door de eeuwen heen zijn er veel beschouwingen omtrent
bewustzijn vermeld.
Vanaf de Griekse filosofie,via de renaissance stromingen
naar de eigentijdse opvattingen welke dikwijls zijn verbonden
met de kwantum mechanica.
Wat verstaat men nu onder bewustzijn?
Het anticiperen van de menselijke geest op indrukken van
buitenaf of inzicht hebben in het eigen denkproces en daar
verslag van kunnen doen.
Het weten van het eigen ik in relatie met de omgeving.
Het afstand kunnen nemen van de dwang van het ego en de
betrekkelijkheid van leven en dood kunnen ervaren.
Het bewustzijn is meer dan alleen bewustzijn van het feit
dat je hier op aarde leeft.
Bewustzijn is het bewust zijn voor jezelf en de ander in relatie
met het geheel.
Bewustzijn is een staat van geestelijke rijkdom die het mogelijk
maakt het leven te beleven met zijn grillige gebeurtenissen,
zijn prachtige natuur,zijn cyclische verloop en zijn altijd
terugkerende liefde.
Het bewustzijn dat energetisch wordt gevoed door liefde en
het omringende veld van energie dat alles met elkaar verbindt.
Bewustzijn is gelokaliseerd in een andere dimensie maar staat
met onze hersenen in verbinding via het veld van neuronen netwerken,
celmembranen activiteit,DNA en fotonen activiteit op cellulair
niveau,waarbij die energetische informatie ook deels in een andere
dimensie bestaat.
Een mens is een energetisch wezen wat niet drie dimensionaal bestaat.
Alle energie en materie bestaat in meerdere dimensies.
Er bestaat een continue uitwisseling van deeltjes en informatie
over en weer.
Vanuit ons drie dimensionaal denken is dit moeilijk te begrijpen,
omdat we opgesloten zitten in een illusoire werkelijkheid.
Binnen de spirituele filosofie is bewustzijn de sleutel en het slot,
het leven en de dood, de werkelijkheid en de werkelijkheden,
de waarheden naast de waarheid.

Het bewustzijn is een energetische entiteit,die niet verstopt zit
in een hoekje van ons lichaam of ergens in onze hersenen.
Bewustzijn is een vorm van energie welke niet afhankelijk is
van plaats,ruimte of tijd, maar wel betrokken is bij ons lichamelijk
en geestelijk functioneren.


J.J.v.Verre