maandag 16 december 2013

Vergeven.


-Vergeven is het loslaten van alle hoop op een beter verleden.
Gerald G. Jampolsky.


In de boeddhistische filosofie is vergeven een belangrijk item dat ons verward als we ons bezinnen op onze eigen vergevingsgezindheid. Vergeven is eigenlijk een goddelijke daad, het betekent genade schenken, een kwade daad niet blijven toerekenen aan de dader. Niet de dader in de schijnwerper van schuld plaatsen, maar de daad ontbinden in factoren die herkenbaar zijn als eigenschappen van onze menselijke zwakte.
In ons falen als ideale mensen herkennen wij allen deze kwetsbare momenten, die we zouden willen verstoppen in de duistere spelonken van ons bestaan. Deze kwaadaardige eigenschappen die ons dagelijks verstrikken in de dualistische opvattingen omtrent goed en kwaad. Het goede kan kwaadaardig zijn en het kwade kan een manier zijn om het goede te beschermen tegen het nog grotere kwaad. Vergeven is het verbinden met de ander om het verdriet te delen en om kracht te putten uit het ego loze denken dat de beklemming van de emotie laat sublimeren in liefdesenergie.

Heeft iemand je iets misdaan dan genereert het ego deze emotie als een gedachte van woede dat als een priemende slang het brein binnendringt. Vergeven lost deze negatieve energie op, waardoor de boosheid kan verdwijnen en het denken niet wordt verzuurd door de steeds terug kerende gedachte van waarom. Waarom is het gebeurd en waarom ben ik het slachtoffer? Vergeven is niet zomaar een gevoel van vredelievendheid, maar een bewuste keuze om een gebeurtenis los te laten , die door emoties wordt overheerst en waarmee het denken is vervlochten. Het lijkt op onkruid dat de levende plant verstikt en groei en bloei verhoedt. Vergeven kan de gebeurtenis niet uitgommen , maar kan de toekomst wel gemakkelijker maken om de emoties uit het verleden te begraven.

Niet iedereen die wil vergeven kan dat ook. Maar als je blijft vasthouden aan de pijn en die pijn gaat cultiveren wordt het steeds moeilijker om los te laten. Los laten kan moeilijk zijn, maar een ieder die dit wil leren kan dat als hij begrijpt dat het vergeven niet gaat om de daad of de dader maar om de bevrijding van jezelf. Het vergeven is de kracht die de liefde schenkt om het verdere leven te beleven in al zijn grootsheid, zijn schoonheid. Vergeven is de mogelijkheid om ’s ochtends op te staan en een nieuwe dag als een nieuwe mens te ervaren. Vergeven is het verbinden met de universele liefde en weten dat we niet alleen zijn. Vergeven is de kracht om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken die waren versluierd door een duister verleden. Vergeven is de noodzakelijke toekomst voor ons allen in verbondenheid.
Ik ben jij,jij bent mij en wij zijn zij met ons erbij.

J.J.v.Verre.


Literatuur:

-De kracht van liefde en vergeving, Gerald G.Jampolsky, Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer,2000,ISBN:9789020276893.
-Vergeven:de macht over je leven terug pakken,Ria Kerstens, www.tekstnuitle.nl/plusvergeven.html