vrijdag 18 december 2009

Verwondering.Niets geeft mijn ogen de zekerheid dat het zichtbare zich niet heeft verstopt in de mystieke wereld van het onzichtbare.
De bewondering voor het leven is de fundamentele boodschap van liefde die de natuur onze zintuigen doet strelen en verwondering afdwingt.De werkelijkheid die wij willen waarnemen is een onbegrepen vorm van elektromagnetische mogelijkheden.Indien we denken de werkelijkheid te kennen of te herkennen,begeven we ons op het gladde ijs van de illusie. Deze spiegelt ons de visuele beelden van het herkenbare als geprogrammeerde informatie. Onze hersenen denken dat de visuele informatie de werkelijkheid in beelden vervat. Verwondering is het ervaren van zintuiglijke informatie in liefde. Liefde voor het geschapen beeld in verbondenheid met de leegte, de deeltjes der materie en het bewustzijn.
Verwondering is het begin van alle wijsheid,de motor van onze wetenschap,de inspirator van kunst en de bewustwording van ons denken.Het is de werkelijkheid in onze dromen en de droomtoestand in ons dagelijkse leven.
Verwondering voor het leven. We kunnen biotechnisch met stamcellen hele orgaansystemen construeren,maar we weten niet hoe het exact werkt. We kunnen over de kwantummechanica vertellen en in theoretisch opzicht verschijnselen verklaren,doch we begrijpen nog lang niet het geheel. Verwondering en verbazing omtrent onszelf en de wereld om ons heen. Het zijn de drijfveren voor een bewust leven op aarde. Verwondering is de ontluikende bloem in ons hart die het denken overstemd en het begrijpen in ons hoofd verward. Leven in verwondering is het zoeken naar het onstuimige, het onverwachte, het bezielende aanwezige en het ronddansende gevoel van stralende liefde. Verwondering verbindt ons gematerialiseerde wezens met het universum. Het geeft ons het gevoel een te zijn met de natuur in al zijn weelderige vormen en kleuren. Verbonden te zijn met al die levende entiteiten, met onze moeder aarde en de tuin van sterren aan de hemel. Verwondering is het licht in onze ziel, die onze intuïtie oplaadt en onze levenskracht doet groeien. Het ontsluit de herinnering aan het eeuwige leven in verbondenheid. Verwondering dat we als mens bij het ontwaken dezelfde lijken te zijn als de vorige dag en ons nog vrijwel alles kunnen herinneren. Verwondering dat de meesten van ons niet weten wie ze zijn en dagelijks ontwaken in een gevoel van isolement.
Verwondering is de ultieme liefde in verbondenheid vanuit een open universum,waar iedereen een deel van het zelfde is.

J.J.v.Verre.