maandag 1 februari 2010

De bevrijding uit het ik.De spirituele ontwikkeling welke wij als menselijke entiteiten kunnen doormaken heeft te maken met het ontsnappen uit het web van het ego. De pseudo werkelijkheid van het “ik” bewustzijn zal plaats moeten maken voor de alomvattende werkelijkheid van het “zijns” bewustzijn. De ervaring van het zijn als onderdeel van een groter geheel. Het netwerk van energetische krachten die alles met elkaar verbindt en de bron is voor de onvoorwaardelijke liefde. Deze liefde is niet zomaar een som van chemische reacties die zich in onze hersenen openbaren,maar het afstemmen en verenigen met de werkelijkheid. Deze bevrijding lijkt simpel,doch de strijd die nodig is om het juk van de ego overheersing af te schudden is meedogenloos en onvoorspelbaar. Een loopgraven oorlog met valkuilen en misleidende uniformen. Spiritualiteit heeft te maken met het loslaten van het idee dat ons denken, ons “ik” de spil is waar alles omdraait. We moeten onze ik persoon uit het centrum plaatsen en ons realiseren dat onze ziel de kern is van wie we zijn en energetisch gezien voor het belangrijkste deel buiten onszelf ligt. Buiten de materiële entiteit van ons lichaam. Indien we ons open willen stellen voor deze multidimensionale werkelijkheid en ons denken terug kunnen vinden, verbonden met de kosmische bron, dan zijn we uit het “ik” bevrijd. Het “ik” zal zich blijven manifesteren en rationele feiten naar voren brengen die ten doel hebben het zijnsbewustzijn uit zijn centrale plaats te verdringen. Als bommenwerper in een duikvlucht vanuit een baan om het zijnsbewustzijn zal het proberen de kern te raken en de oude werkelijkheid te herstellen. Doch als we ons verbonden hebben met dit vernieuwde bewustzijn,zullen deze aanvallen niet meer dan als speldenprikken worden ervaren. De meervoudige werkelijkheid ligt niet buiten ons denken, maar onze gedachten plaatsen dit buiten ons voorstellingsvermogen. Het multidimensionale bewustzijn is ons spirituele besef, maar de rede vanuit ons “ik” plaatst dit in een abstracte vorm waarin onze gedachten verstrikt raken.Het zintuiglijk besef van de werkelijkheid wordt sterker als we onze ogen sluiten en door introspectie onze ziel verlichten. Als we naar onze hand kijken en deze sluiten,dan concludeert ons denken dat die hand leeg is. Maar leeg van wat? Niet leeg van materie en ook niet leeg van gedachten noch leeg van liefde. Leeg is een illusoire gedachte van het ik bewustzijn dat een volle hand ziet als gevuld met plaats verdringende materie. De alomvattende werkelijkheid,die spiritualiteit betekent, heeft een non dualistisch karakter en verstopt zich niet in loze uitspraken omtrent goed of kwaad.
Het leven bevrijdt van ons dwangmatige ik,voelt prettiger,rijker en opent de mogelijkheden om ons af te stemmen op het kosmische weten,wat vroeger slechts was weggelegd voor een enkele ingewijde.Het losmaken van het ik bewustzijn transcendeert de ziel tot een dimensie voorbij de tijd en ruimte.Misschien dat onze ziel slechts een code is om in te loggen in het kosmische web van informatie.Een vorm van energie die zich niet conformeert aan de huidige opvattingen der deeltjesfysica.
Zo boven,zo beneden.Zo weten hoe het ik te vergeten.

J.J.v.Verre.


Geraadpleegde literatuur:

-De hemel weet hoe .Over spiritualiteit en rationaliteit. T. de Boer.
-Onuitputtelijk is de waarheid. O.Duintjer.
-Spirituele filosofie en de ziel. J.Graste.