zondag 11 december 2011

Oorzaak en gevolg.


Leda en de zwaan, Steven Kenny, olieverf op doek, 36x48 inch,2008.


De onzichtbaarheid is de baarmoeder voor het ongeziene, de broedstoof waaruit de oorzaak ontspruit. De wereld van het zichtbare is een illusoire werkelijkheid, welke wij als gevolg waarnemen. Het geestelijke dat zich in het stoffelijke uitdrukt. Wij, als mensen kunnen onze eigen wereld bouwen vanuit de kracht der gedachten. En naarmate die gedachten zich laten leiden door spirituele aannames, wordt de kracht van die gedachten sterker. Het wezen van een gevolg ligt besloten in het wezen van de oorzaak. De initiatie van de gedachtekracht vindt plaats vanuit het veld van energie dat ons omringt en waarmee een ieder met een bepaalde code kan inloggen. Een energieveld dat met het goddelijke kan worden vergeleken en een ordening van het gehele universum insluit.

De wet van oorzaak en gevolg wordt karma genoemd. Het Nieuwe Testament spreekt hierover met de woorden: “Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten”. We beschouwen karma in relatie tot de leer van wedergeboorte en zijn vaak te sterk gefixeerd op de rol die dit op ons eigen leven uitoefent. Maar karma is niet enkel een individueel bepaald item, maar staat ook in relatie met gezin, familie, ras, natie en wereldbevolking. We zijn als mensen allen met elkaar verbonden door het energetisch veld en karma is een expressie in die complexe verbondenheid. Er bestaat geen positief of negatief karma, want vanuit die expressie bestaan geen duale denkbeelden. Het onsterfelijke aspect van ons mens-zijn heeft ons opgezadeld met oorzaken uit het verleden, waarbij vanuit de tijd ruimte relatie het gevolg in het heden wordt waargenomen. Karma is een kans die we krijgen om een evenwicht in gelijkheid en rechtvaardigheid te herstellen. Het maakt niet uit welke godsdienst we belijden of dat we ons als ongelovig omschrijven. Op het nivo van onze ziel zijn we allen gelijk en onderdeel van de goddelijke vonk, die het leven beleeft in verbazing en liefde.

Is het belangrijk om altijd de oorzaak van het gevolg te kennen? Het is niet altijd mogelijk, maar we moeten wel ons best doen om het oorzakelijke verband vast te stellen, zodat we van onze fouten kunnen leren. Het belang van karma is je te realiseren dat elke ontmoeting, elke handeling bewust moet plaatsvinden, zowel voor jezelf, als in relatie met de ander. Waarbij de ander spiritueel gezien, een deel van jezelf vertegenwoordigt in het energetisch veld van verbondenheid. Het weten is vergeten, we zijn als mensen geblinddoekt voor de wekelijkheid en zien alleen de zintuiglijke illusie van het gevolg dat zich vaak projecteert in onbegrip. Onze ontmoetingen zijn geen toevallige gebeurtenissen, maar mogelijkheden om het oorzakelijke gevolg vanuit de onvergankelijkheid te aarden.
Ik ben jij, jij bent mij en wij zijn zij met ons erbij.

J.J.v.Verre.

Literatuur:

Leda en de zwaan, verhalen en gedichten,J.J.v.Verre,dec.2011.