maandag 22 december 2008

Het nieuwe denken


De holografie is een methode om een driedimensionale afbeelding van een object te maken.De werking berust op het principe van interferentie.Het licht als golfverschijnsel.Om een hologram te maken is een laser nodig.Een laser zendt coherent licht uit. De oorspronkelijke golven en de golven die via de fotografische plaat komen,doven op bepaalde plaatsen in de ruimte uit (tegenfase) en op andere plaatsen in de ruimte versterken ze elkaar. Dit verloopt alleen onder de voorwaarde dat de golven niet willekeurig door elkaar lopen en van dezelfde lengte zijn.Bij gewoon licht lopen de golven niet in fase met elkaar. Op de fotografische plaat is het beeld niet rechtstreeks herkenbaar,elk deel van het beeld draagt bij tot het gehele hologram.Naarmate het fotografisch beeld groter is wordt het hologram scherper afgebeeld.Er vindt een zogenaamde Fouriertransformatie plaats. Omdat ieder deel van de fotografische plaat het gehele beeld van het hologram in zich draagt is de naam,holografie gekozen. De zetel van ons verstand,onze hersenen zijn holografisch opgebouwd en nemen een holografische buitenwereld waar,waar het tevens deel van uitmaakt. In het drie dimensionale bereik van onze waarneming lijken de dingen verschillend en gescheiden. In het multi-dimensionale denken zijn alle materiële zaken en gebeurtenissen ruimteloos ,tijdloos, verbonden en ongedeeld aanwezig. Op een voor ons herkenbare manier bouwen onze hersenen een subjectieve werkelijkheid op. We zien wat wij denken te zien en horen wat wij aan geluid verwachten. In onze belevingswereld moeten de beelden steeds scherper worden en het geluid steeds verfijnder. De commercie springt hier op in en biedt ons steeds nieuwe mogelijkheden om dit ideaal beeld te kunnen verwezenlijken. Als onze hersenen een veelheid van frequenties zouden interpreteren die onze driedimensionale ruimte te buiten gaat, zouden we niets waarnemen omdat het onzichtbare niet herkenbaar is. De kortste afstand tussen twee punten is dan geen rechte lijn maar een extra dimensionale kromming. Volgens de futurologe Marilyn Fergusson is ons brein een hologram dat een holografisch universum interpreteert. Dit holografisch wereldbeeld komt voort uit de ideeën van David Bohm en Karl Pribram. Bohm de bekende theoretisch fysicus en filosoof. Pribram de neurofysioloog en neurochirurg die een verband legde tussen het hologram effect en de gedragingen van de menselijke hersenen. Hij had tevoren met de beroemde neurofysioloog Karl Lashley samengewerkt die op zoek was naar de zetel van het geheugen in het menselijk brein. Deze geheugen functie bleek overal in het brein aanwezig als een gecodeerde trillingfrequentie in een bijna non locale aanwezigheid ,als een holografische voorstelling. Ken Dychtwalt vat het nieuwe holografische model als volgt samen.
Hij formuleert de volgende vijf punten:
1. Enkel energie of enkel massa bestaat in werkelijkheid niet. Elk aspect van het universum lijkt noch een ding noch een niet-ding te zijn,maar bestaat veeleer als manifestatie van trillingen en energie.
2. Elk aspect van het universum is op zichzelf een geheel,een volledig Zijn,een op zichzelf bestaand omvattend systeem,dat een volledige opslag van informatie over zichzelf bevat.
3. Elk aspect van het universum lijkt deel van een groter geheel,een grootser Zijn en van een meer omvattend systeem te zijn.
4. Omdat elk aspect van het universum in trillingen tot uiting komt en alle golfvormige uitingen zich binnen het hologram vermengen,bevat ieder aspect van het universum kennis van het geheel. Omdat bovendien elke trillingsmatige uiting van elke holografische eenheid tevens een uiting van louter informatie vormt,kunnen wij verwachten dat elk afzonderlijk aspect het vermogen bezit om interne kennis van alle andere afzonderlijke aspecten binnen het hologram te bezitten.
5. Binnen het holografische model bestaat de tijd niet als lineair doortikken van het moment van nu naar net voorbij. In plaats daarvan kan tijd zich heel wel multi-dimensionaal in vele richtingen tegelijk begeven. Het multi-dimensionale universum wordt dan holoversum genoemd.
Omdat ons conventionele denken kennelijk ontoereikend is om dit holoversum in zijn totaliteit te bevatten is voor dit nieuwe wereldbeeld een nieuw denken vereist: één van totaliteit, van onderlinge verbondenheid, van een bijzondere inspanning in anders denken. Dit nieuwe denken kan metadenken worden genoemd,omdat het de linker en rechter hersenhelft,ratio en intuïtie,verstand en gevoel verenigt in een nieuw kader. Het kader van het holistische wereldbeeld. Wij leven als mensen in een illusoire wereld en we moeten ons bewust worden van deze voorstelling van zaken. Dat deeltje van het holoversum waar wij deel van uitmaken is als menselijke molecule gecodeerd. Het illusoire verschil in menselijke vorm welke wij op aarde waarnemen is een variabele projectie van een holografische entiteit in onze driedimensionale wereld. We zijn als menselijke wezens niet gescheiden van elkaar,maar we verbeelden ons dat wel. Het nieuwe denken is een holistisch wereldbeeld, dat de mens in spirituele zin verlicht tot een meervoudige entiteit.

J.J.v.Verre.

Geraadpleegde literatuur:
-Holografie,uit Holowiki(www.holowiki.com).
-Heelheid en impliciete orde,David Bohm.
-Het nieuwe denken, Fritjof Capra.
-The Tao of Physics, Fritjof Capra.
-Vom Werden zum Sein, Jiddu Krishnamurti en David Bohm.
-Het holografisch universum, Michael Talbot.
-De terugkeer van de betovering, Morris Berman.
-Dobbelspel der Goden, Joh. von Buttlar.
-Unsichtbare Kräfte, Joh. von Buttlar.
-Brain and Behaviour, Karl H.Pribram.
-The Holographic Brain with Karl Pribram, Jeffrey Mishlove.