donderdag 11 juni 2009

Het aangezicht van liefde.Liefde is een zijnstoestand en geen projectie van een teder gevoel t.a.v. een mens of dier.Liefde is het wezenlijke,dat de menselijke spiritualiteit behelst en de energie die het bewustzijn aanstuurt,verlicht en het menszijn optilt uit het illusoire isolement en bevrijdt uit de donkere spelonken van liefdeloosheid.De liefdesenergie is alom aanwezig en loodst een mens door de heuvels en dalen van het aardse leven.De liefdesenergie voedt ons denken,beïnvloedt onze keuzes en laat ons hechten aan het leven op aarde.De liefdesenergie bindt ons aan de rol die wij op aarde spelen en herinnert ons aan de materialisatie die wij als lichtwezens hebben ondergaan.Liefde verbindt ons met liefde en maakt ons bewust van de onderlinge verbondenheid.Liefde behoedt het bestaan en vecht tegen liefdeloosheid. Liefde geeft ons vrijheid,mededogen,gelukzaligheid en begrip voor de ander. Liefde is in al onze lichaamcellen aanwezig en creëert gezondheid in lichaam en geest.In ons spraakgebruik betekent liefde,de diepe genegenheid of toewijding voor de ander,soms een dier of een principiële zaak,een ding of omgeving waarin de persoon die liefde voelt zich prettig voelt.Ik beschouw liefde als de belangrijkste energie die de mens bij zich draagt en zijn bestaan mogelijk maakt in het kosmische gebeuren.Liefde is de vlammende fakkel van hartstocht,de empathie,het eindeloze geduld,het ego overstijgende,het mededogen,het bewustzijn van onze verbondenheid en het geloof in de ander als een variabele vorm van jezelf.
Liefde is het enige dat telt in het menselijk leven.Als we nu het aangezicht van liefde willen zien kunnen we onze ogen gesloten houden en hoeven we alleen maar aan liefde te denken om liefde te zijn.

J.J.v.Verre/2001.

woensdag 3 juni 2009

De stem der stilte.Het denken is de grote vernietiger van het werkelijke.Deze zin heeft veel losgemaakt in mijn eigen denken,nadat ik het boek “de stem der stilte” van Helen Blavatsky had gelezen.Het is een boekje dat het esoterisch boeddhisme vertegenwoordigt en je richt op een bijzondere levensfilosofie,waarbij het overdenken van het niet gemanifesteerde,het niet aanwezige,het niet bestaande,het niet geopenbaarde,de werkelijkheid dichter benaderd,dan het denken over het bestaande zelf.Het is geen gemakkelijk te lezen boekje omdat er begrippen worden gehanteerd die geen gemeen taal zijn.Woorden uit het Sanskriet welke als vertaling via het engels,een andere betekenis hebben gekregen t.g.v. de evolutie van onze huidige taal.Deze beschouwing is geen samenvatting van het bovengenoemde schrijven,maar een persoonlijke interpretatie.De poort naar het weten is het herinneren van het werkelijke,de intuïtie,de goddelijke wijsheid in ons zelf,de energetische informatie waarmede we zijn geprogrammeerd.Het innerlijke weten wordt overwoekerd door het denkvermogen dat de gedachten stuurt en als wolken het gezichtsvermogen versluierd.De illusie van de zintuiglijke waarneming die ons de suggestie van objectiviteit voorhoudt.We moeten leren luisteren naar onze innerlijke stem, naar het geluidloze geluid in de fluisterende stilte.De verwarring voor de menselijke geest wordt geïnduceerd door de prikkeling van de zintuigen,die de mens tot een bestuurbare robot maakt.Een levende bestuurbare machine die ook nog denkt in geprogrammeerde gedachten,is een werktuig voor het beheersbare,voor het ongrijpbare en misschien voor het kwade.De mens die het geluidloze geluid wil horen,zal het pad moeten betreden die hem of haar naar deze plaats leidt. Aan het einde van deze weg kan de stem van de stilte worden gehoord.De geestelijke kracht die de wandelaar moet ontplooien ligt in het feit dat het pad alleen kan worden bewandelt als de wandelaar en het pad een zijn geworden. Bewustwording van het zelf doet de stoffelijke obstakels verdampen en maakt het onbereikbare toegankelijk.De harmonie tussen het weten en de gedachte,tussen het lezen van esoterische verhandelingen en de gedachtevoortbrenger zijn de kloven die de zoekende moet overbruggen.In ons denken vindt een duale initiatie plaats,aan de ene kant de projecties van de bewuste inhoud van ons denken en aan de andere kant de associaties van het onbewuste.Zo heeft ons denkvermogen een actieve en een passieve kant.De gedachtevoortbrenger is de initiator van ons denkvermogen.Op het bewuste vlak ziet men alleen de gedachte en in de dimensie van het onderbewuste,kan men de gedachtevoortbrenger ontmoeten.

Het is de vernietiging van de rede,welke wordt bedoeld als we spreken van de grote vernietiger van het werkelijke.Het woord rede in de Bhagavad Gita wordt gebruikt in de zin van intuïtie.Intuïtie stelt ons in staat om de dingen onmiddellijk waar te nemen,terwijl het waarnemen via ons denkvermogen altijd indirect functioneert.Door de intuïtie te negeren wordt het eigenlijke denken illusoir vervormd door verstandelijke projecties en associaties.Het verstandelijk denken die het niet verstandelijk denken kleineert,met als belangrijkste argument:het niet verstandelijke denkt niet na over de dingen en heeft á priori ongelijk.De wolf in schaapskleren.De denker die de verkeerde gedachten ontwerpt en daardoor het verkeerde zal gaan denken.
We moeten de dictatuur van de denker ontmantelen en luisteren naar onze innerlijke stem.Als uiteindelijk de grote vernietiger kan worden vernietigd,kan het zijn de vrijheid van weten dragen en kan de stem der stilte worden gehoord.

J.J.v.Verre/jan.2008


Literatuur welke werd geraadpleegd:

De stem der stilte,Helen P.Blavatsky.
De scheppende stilte,Rohit Mehta.