zaterdag 1 oktober 2011

Inzicht.


-Inzicht is de sluier van de illusie doorzien en liefde ervaren in een nieuwe werkelijkheid.Het begint met de verstoring van de illusie. De illusie die de zintuiglijke werkelijkheid ons heeft voorgeschoteld. We gaan op zoek naar een nieuwe werkelijkheid en betreden dan de geestelijke wereld. Binnen deze wereld staat het wezen van de mens, zijn ware zelf centraal. De bewustwording van deze verandering in ons denken, noemt de spirituele filosofie: inzicht. Dit inzicht is weer verbonden met bewustzijn, liefde en mededogen en distantieert zich van duale gedachten en macht. Maar inzicht gaat verder, het vormt bruggen tussen de tegenstellingen, het verandert angst in liefde en schept een betere basis voor het leven op aarde. Inzicht ontmaskert de schijnbare dualiteit van de illusoire waarheden en schept een nieuwe werkelijkheid waarin we bewust de verbondenheid ervaren met al het leven op deze planeet. Dit inzicht moet verspreid worden als een geloof in de kracht van de mens zelf en niet als een indoctrinatie die ons van buiten wordt opgelegd. We zullen vraagtekens moeten zetten bij alles wat ons is aangeleerd en wat ons als vertrouwd overkomt. De meest bizarre ideeën zullen we moeten onderzoeken en niet meteen als onzin in de prullenmand werpen. We zullen op zoek moeten gaan naar die nieuwe uitdaging en onszelf moeten transformeren naar een nieuwe versie van het bestaande ik. Het ik, het lichaam dat op een dag wakker wordt met het besef dat alles anders is dan de dag ervoor. Het ik dat weet dat zijn lichaam niets anders is dat een omhulsel met een ingenieuze zender en ontvanger, welke wij hersenen noemen. Het nieuwe ik zal zich moeten conformeren aan een vernieuwde doelstelling in het leven, het leven beleven in verbondenheid en niet wat beter was voor het vroegere ik, wat betreft de bevrediging van het genot, de lust en het streven naar macht. De wereld kan beter worden als wij dat willen en de kracht van liefde ontwikkelen is het belangrijkste hulpmiddel dat de mens in zich heeft omdat te bereiken. De bevrijding die de weg naar het licht ontsluit. Een nieuwe werkelijkheid aanschouwen in een ruimere dimensie. Dat is de taak van de menselijke geest om op te stijgen in bewondering en verwondering en afscheid te nemen van gebondenheid en maskerade. Het masker van de ziel transformeren in het licht der werkelijkheid. De ziel kan zich dan zonder masker vertonen in het kosmische veld van verbondenheid.

Uit de boeddhistische inzicht wijsheid: Vipassana (=inzicht) is de intuïtief optredende lichtflits en blootlegging van de waarheid, omtrent de vergankelijkheid, het lijden en de onpersoonlijke of niet-substantiële aard van alle fysieke en mentale verschijnselen van het bestaan. Inzicht is niet het resultaat van louter een intellectueel begrijpen, maar wordt gewonnen door directe meditatieve observatie van de eigen fysieke en mentale processen.

De wereld van de geest zal zich moeten conformeren aan de grootsheid van het kleine en het subtiele eigene binnen het reusachtige. De wens om "Zo boven, zo beneden", de samenhang tussen de macrokosmos en de microkosmos te ervaren is een roep naar verbondenheid. Het macroscopische gerelateerd aan het microscopische, voortkomend uit het ene, de bron van universele energie, het bewustzijn.
Met inzicht zullen wij ons open moeten stellen voor de liefde ten aanzien van de buitenaardsen en hen niet als potentiële vijanden beschouwen. Pleiadiërs, Niburuanen, cq Anunnaki en anderen die ons al eerder met een bezoek hebben verrast en met wie sommigen een soort van telepathisch contact onderhouden, zijn ons in wezen goed gezind en niet uit op vernietiging van onze planeet. De verbondenheid strekt zich uit binnen het gehele universum. De belangen zijn voor ons allen dezelfde, n.l. de leefbaarheid op onze planeet veiligstellen en de levensomstandigheden voor een ieder verbeteren.
Ik ben jij, jij bent mij en wij zijn zij met ons erbij.

J.J.v.Verre.

Literatuur:
-Boeddhistisch woordenboek, auteur Peter van Loosbroek-Ananda.
www.sleuteltotinzicht.nl
-Het masker van de ziel, spirituele filosofie, maart 2010.