zondag 29 juli 2012

Spirituele communicatie.Mijn eigen definitie van spirituele communicatie is het bewust contact zoeken met het veld van informatie dat ons allen omringt. Ons afstemmen op de energetische bron van alles dat is. Communiceren terwijl je in verbinding staat met je ziel, luisteren naar de stem van je hart, je laten leiden door je verschillende zintuigen en je lichaam met je verstand afstemmen op iets dat multidimensionaal aanwezig is. In ons leerpatroon staat het denken voorop en wordt het intuïtieve en impulsieve handelen afgeleerd. Onze maatschappij vraagt van zijn burgers weloverwogen handelingen, die foutloos worden uitgevoerd. We moeten op alles bedacht zijn, alle consequenties van onze daden moeten vooraf worden berekend en een uitkomst moet passen in de lijn van het verwachte resultaat. Deze kwaliteit verwijdert ons van het luisteren naar ons eigen gevoel.

We moeten regelmatig ons denken kunnen uitzetten, om beter te kunnen luisteren, te zien en te weten wat we al wisten. Het denken omzeilen om jezelf te ontmoeten als een deel van het geheel. De kunst van luisteren is niet alleen om je oren te gebruiken, maar ook om te voorkomen dat je hersenen de woorden vervormen en manipuleren in de richting van een vooringenomen standpunt. We moeten ons als menselijke energieën vrij kunnen maken van al die zaken welke ons beperkingen opleggen en buiten ons lichaam om opzoek gaan naar antwoorden, waaraan geen vragen vooraf gaan. Het weten versterken van dat wat we vergeten zijn. Het contact met ons hogere zelf in het licht van de bron van alle informatie. Een mens is een verzameling van energetische deeltjes welke uitwisselbaar zijn met energieën van vele entiteiten die ons bestaan verbinden in het kosmische samenspel.

Ik weet wie ik ben als ik leef en wist wie ik was toe ik elders verbleef. Maar het leven tussen die gedachten is eigenlijk de wens om niet te zijn en alleen maar te beleven, dit leven maar heel even.

J.J.v.Verre.