zaterdag 7 juni 2008

Het bewustzijn.


Door de eeuwen heen zijn er veel beschouwingen omtrent
bewustzijn vermeld.
Vanaf de Griekse filosofie,via de renaissance stromingen
naar de eigentijdse opvattingen welke dikwijls zijn verbonden
met de kwantum mechanica.
Wat verstaat men nu onder bewustzijn?
Het anticiperen van de menselijke geest op indrukken van
buitenaf of inzicht hebben in het eigen denkproces en daar
verslag van kunnen doen.
Het weten van het eigen ik in relatie met de omgeving.
Het afstand kunnen nemen van de dwang van het ego en de
betrekkelijkheid van leven en dood kunnen ervaren.
Het bewustzijn is meer dan alleen bewustzijn van het feit
dat je hier op aarde leeft.
Bewustzijn is het bewust zijn voor jezelf en de ander in relatie
met het geheel.
Bewustzijn is een staat van geestelijke rijkdom die het mogelijk
maakt het leven te beleven met zijn grillige gebeurtenissen,
zijn prachtige natuur,zijn cyclische verloop en zijn altijd
terugkerende liefde.
Het bewustzijn dat energetisch wordt gevoed door liefde en
het omringende veld van energie dat alles met elkaar verbindt.
Bewustzijn is gelokaliseerd in een andere dimensie maar staat
met onze hersenen in verbinding via het veld van neuronen netwerken,
celmembranen activiteit,DNA en fotonen activiteit op cellulair
niveau,waarbij die energetische informatie ook deels in een andere
dimensie bestaat.
Een mens is een energetisch wezen wat niet drie dimensionaal bestaat.
Alle energie en materie bestaat in meerdere dimensies.
Er bestaat een continue uitwisseling van deeltjes en informatie
over en weer.
Vanuit ons drie dimensionaal denken is dit moeilijk te begrijpen,
omdat we opgesloten zitten in een illusoire werkelijkheid.
Binnen de spirituele filosofie is bewustzijn de sleutel en het slot,
het leven en de dood, de werkelijkheid en de werkelijkheden,
de waarheden naast de waarheid.

Het bewustzijn is een energetische entiteit,die niet verstopt zit
in een hoekje van ons lichaam of ergens in onze hersenen.
Bewustzijn is een vorm van energie welke niet afhankelijk is
van plaats,ruimte of tijd, maar wel betrokken is bij ons lichamelijk
en geestelijk functioneren.


J.J.v.Verre

Geen opmerkingen: