zaterdag 16 augustus 2008

De boodschap van Alcyone.“Als een wit zeil op de blauwe zee ben ik,
eenzaam voor hem die mij ziet,
van de kust der begrenzing”.

J.Krishnamurti.


Krishnamurti is voor mij de meest aansprekende filosoof van de afgelopen 20e eeuw. Een man die de wereld heeft laten zien dat het streven naar geluk en geestelijke harmonie te maken heeft met zelfkennis,denken in verbondenheid en weten dat er geen scheiding bestaat tussen de waarnemer en het gene wat wordt waargenomen.
Het lezen van zijn boeken brengt jezelf terug naar de spirituele menselijke kern, die we allen bezitten en ons leven verbindt met de goddelijke intentie.
Krishnamurti lezen is een leerproces ter verrijking van de zelfkennis.
Als een mens zich diepgaand verandert,als wij die lezen ons laten veranderen,dan verandert het bewustzijn van de gehele mensheid een beetje.Jij en ik zijn als wezens verbonden in die mensheid.De mensheid in wording,in beweging en evolutie zijn wij nu.
Samen op een wonderlijke plaats in een multi-dimensionale ruimte.
Samen verbonden met elkaar maar ook met onszelf.
Met onze eigen schaduwzijde,met onze agressie,met onze illusoire waarneming,met onze opgefokte ego’s,onze zelfingenomenheid,onze betweterigheid.Verbonden met onze hang naar sterke leiders en onze angsten om dat te verliezenhetgeen ons dierbaar is.Je afvragen:wil ik liefde of voldoening?
Ben ik alleen in mezelf geïnteresseerd,of toch ook in de ander?
Wil ik vrij zijn in een wereld zonder angst,maar daarbij afstand doen van alle waarden die mij aan de aarde binden?
Alcyone werd door Krishnamurti als pseudoniem gekozen voor zijn eerste boek.
De naam Alcyone of Alkyone is een personage uit de Griekse mythologie.
Alcyone was een van de Pleiaden.De Pleiaden waren zeven nimfen,de dochters van Titiaan Atlas en Oceanide Pleione.Pleione stamt weer af Kronos en Rheo ,de vader en moeder van Zeus.Nadat de vader van de Pleiaden Atlas,de wereld op zijn schouder moest torsen,achtervolgde Orion de zeven zusters en probeerde hij hen te verleiden.Om Atlas gerust te stellen veranderde Zeus de pleiaden eerst in duiven en later in het Zevengesternte. Orion bleef de zusters door de hemel achtervolgen.
De Pleiaden zijn als sterrengroep duidelijk herkenbaar aan het firmament.
Ze bevinden zich op een afstand van 440 lichtjaren van de aarde.
De pleiaden worden Soraya in het Perzisch genoemd en Subaru in het Japans.De vele lezingen die door Krishnamurti werden gegeven hebben een transmutie teweeggebracht bij zijn gehoor en de lezers van zijn boeken.Een van de steeds terugkomende lessen zijn:
-luister niet naar anderen
-vind de waarheid in jezelf
-jijzelf bent bepalend voor je eigenleven
-maak je geestelijk vrij en onafhankelijk
Ter nagedachtenis van Alcyone blijft zijn boodschap resoneren in de hoofden van diegenen die zich vrij willen maken van de dwang der gedachten.Het vrije denken in de eenvoud van het ongerepte leven.De puurheid van menszijn in de maagdelijke bron van reinheid en vuur,die het voortbestaan behoedt van het ongeremde avontuur in verlossing nabij.De meester van de spirituele filosofie,die geen goeroe wilde zijn,maar diezijn duizenden volgelingen inspireerde tot het andere denken.De wereld wordt leeg vandaag.De ruimte die eerder werd opgevuld door macht,bezit,strijd en pijn zal zich ontledigen en zich opnieuw volzuigen met liefde.

J.J.v.Verre.

Geen opmerkingen: