zaterdag 3 oktober 2009

Bewustwording.


Uit: Vaarwel hoop.

Hoop is de vernietiger van het nu. Het verleidt de onvolmaakte mens om te denken dat de toekomst een andere versie van het zelf mogelijk maakt. Deze hypothetische gedachte geeft de denker de gelegenheid om vooruit te leven en afstand te nemen van het onvolmaakte gevoel van zelfkennis, dat wordt geprojecteerd in een vernieuwde toekomst. Deze hoop is ongegrond en beleeft het leven in een onwerkelijke dimensie. Het stuurt de gedachte naar een mistige wereld van dualistische grootheden. Het verkrampt de liefde door voorwaarden. Het schept de oorlog door rechtvaardigheid. Het vervuilt het zuivere leven door onwetendheid. Het verbloemt de schoonheid door duisternis en vergeet het leven door de voortrazende gedachte aan een betere wereld. Het lijden en de angst die de mensheid overdekt als een duistere deken moet worden weggetrokken. We moeten de hoop laten varen op de deinende baren van de machtige oceaan. Hoop en angst komen voort uit een gevoel van onvolmaaktheid. Het onvermogen om te kunnen voldoen aan de eisen van het dwingende ego, die het zijn wil vervormen naar een idealistische grootheid . Die de angst voor mislukking aanwakkert en de hoop op slagen stimuleert. Laat varen die handel en blijf wie je bent,maar blijf in het nu en probeer jezelf te zijn,in de beste versie van degene die je bent en niet wie je was voordat je deze beschouwing las.

J.J.v.Verre/2002.

Op deze beschouwing zijn veel reacties gekomen die allemaal blijk gaven van dezelfde verwarring omtrent het loslaten van hoop.De hoop loslaten is geen atheïstisch principe,maar een boeddhistische visie op de macht van het zelf.We zijn niet afhankelijk van een kracht die buiten onszelf ligt,die ons kan beschermen of die voor ons fantastische mogelijkheden in petto heeft. Loslaten van hoop is het ultieme gevoel van zelfstandigheid,van het beleven van het leven zoals wij als mensen dit op unieke wijze zelf bewust kunnen creëren. Loslaten van hoop is de macht van de menselijke entiteit die alles wat er gebeurd tot zijn verantwoordelijkheid rekent en zich ook verantwoordelijk acht voor alles wat hem of haar wordt aangedaan. De hoop laten varen is de essentie van de bewustwording, van het werkelijke in onze illusoire wereld, van het zijn zoals we ons niet herkennen uit de reflecties van ons spiegelbeeld.De energie in de menselijke ziel kent de cyclische kracht van geboorte en sterven,van keuze en noodlot,van angst en liefde. Als we het karma zien als een onbewuste keuze,dan is de vrijheid van keuze gebonden aan het multidimensionale zijn en kunnen we in onze driedimensionale werkelijkheid alleen hoop op verbetering koesteren.Hopen dat we het noodlot kunnen ontlopen.Als we nu denken vanuit een multidimensionale werkelijkheid,dan is het universele zijn,zijn eigen hoop,zijn eigen angst,zijn eigen haat en liefde,zijn eigen zee om hoop te laten varen.

J.J. van Verre.

Geen opmerkingen: