donderdag 23 april 2009

Homo Luminus

-2012-Op weg naar 2012 heeft de homo sapiens de lotsbestemming om te evolueren tot een mensenras met vernieuwde eigenschappen. Dit proces van verandering in denken en doen wordt mede geïnitieerd door het moment in de kosmische cyclus waarop onze vader zon op één lijn staat met het middelpunt van ons zonnestelsel,op 21 december 2012.Dit kosmische gebeuren creëert een nieuwe energie welke de mensheid kan gebruiken om zich bewust te worden van hoedanigheden die eeuwenlang verstopt zijn gebleven in de geprogrammeerde versie van ons menszijn. Dit beleven heeft ons doen geloven in een hogere macht die vertelde dat wij mensen van nature slecht zijn door de zondeval en alleen een plaats in de hemel verdienen als wij goed luisterden naar de woorden van onze overheersers.Geloof in het goede is belangrijk maar kan gemakkelijk ontaarden in een dualistische keuze,die de vrijheid van anders denkende beknot.De energetische verandering heeft maar een geringe directe betekenis in de evolutie van ons bewustzijn. Op weg naar 2012 zijn het de boeken,tijdschriften,televisie en internet die steeds meer aandacht gaan schenken aan liefde en verbondenheid en ons bewustzijn geleidelijk aan laat evolueren naar een hogere trillingfrequentie en de homo sapiens tot homo luminus,de verlichte mens verheft.De erkenning dat wij, gematerialiseerde lichtwezens,onze afkomst en bestemming weer gaan herinneren.De term ”homo luminus”is ontleend aan de boodschap van de Inca’s,die met de Munay-ki inwijding een boodschap verkondigen over onze toekomst.In het verleden was de Munay-ki alleen bestemd voor Incasjamanen, doch recent via sjamanen van de Q’eros aan ons beschikbaar gesteld.De Q’eros,een volk uit Peru,dat bekend staat als traditioneel levende afstammelingen van de Inca’s. De Munay-ki zijn de codes voor de nieuwe mens en bestaat uit negen inwijdingen of initiaties genoemd en is te vergelijken met nieuwe software die ons DNA kan transformeren.Het woord Munay-ki betekent letterlijk liefdeskracht.Deze liefdeskracht moet de mensheid helpen om de liefde en verbondenheid toe te laten in ons denken en doen en ons te herinneren aan ons zijn,onze essentie als gematerialiseerd lichtwezen.De ontmoeting van onszelf met de aarde,de natuur in het energetisch samenspel van vele verbintenissen,die de liefde moet absorberen vanuit al zijn hoedanigheden. De nieuwe, verlichte mens zal lachen om het idee van afgescheidenheid en het begrip oorlog en honger niet meer begrijpen. 2012 zal geen directe cesuur zijn in de geestelijke ontwikkeling van ons mens-zijn,maar wel een katalysator in de richting van verandering.Deze geleidelijke verandering zal met nog vele obstakels gepaard gaan,maar ik verwacht dat als 10% van de wereldbevolking zich een homo luminus mag noemen,een sneeuwbal effect de veranderingen dusdanig zullen versnellen dat echt een nieuwe tijd zal aanbreken.Nu zullen we ons moeten bezinnen hoe de weg naar 2012 gebruikt kan worden om het bewustzijn te activeren en hoe we de veranderingen in ons menselijk denken kunnen incorporeren.

De dwaze hang naar alsmaar meer materie zal moeten worden omgebogen tot acceptabele proporties.Het gevoel van gelukkig zijn zal in zijn wezen moeten worden geanaliseerd en niet meer worden gerelateerd aan stoffelijke idealen,welke zich als onkruit voortplanten en waaruit nimmer bevrediging kan worden verkregen.De homo sapiens kan kiezen voor de ongelijkheid,de armoede,de honger,strijd en pijn óf voor de weg naar verbondenheid met de natuur,zijn medemensen en zichzelf in relatie met dat ene dat telt.Het ene dat zijn ware aard,zijn ziele-energie omsluit.Denken in liefde en verbondenheid is de kern van ons mens-zijn.


J.J.v.Verre.

Literatuur:

NLP,Sjamanisme en kwantumfysica,Paul Liekens.
2012...en daarna? Paul Liekens en José de Graaf.
Afdalen in je ziel,Alberto Villoldo.
De hoeders van de aarde,Alberto Villoldo.
Munay-ki,the Next Step in Evolution,website.
www.thefourwinds.com
Munay-ki,een geschenk van de Inca's,www.munay-ki.nl

1 opmerking:

Anoniem zei

Een prachtige en hoopvol geluid. Het mooie is dat deze verhaallijn ondersteunt wordt door het boek van Hans Siepel, dat pas verschenen is, met als titel Doornroosje en de Apocalyps. Het wonderlijke is dat hij in zijn boek laat zien dat in de gehele verhalende menselijke geschiedenis dit verhaal naar 2012 gecodeerd is. Op de achterflap van de tekst staat het volgende te lezen:

Alle mystieke stromingen van de wereldreligies veronderstellen het bestaan van een ander soort van wijsheid en kennis dan het westers wetenschappelijk materialisme. Universele of transcendente kennis noemen ze het. Deze universele kennis is als een rode draad door de menselijke verhalende geschiedenis geweven. Gecodeerd in talloze verhalen, die erop wachten herkend en gedecodeerd te worden. Ze worden gevonden in literaire puzzelstukjes die verborgen zijn in religie, mythologie, legenden en sprookjes. In dit boek laat de auteur zien dat al deze stukjes met elkaar een verhaal vertellen. Een basisscript van universele wijsheid. Dit script is ook, zo toont de auteur in dit boek aan, verborgen in het sprookje van Doornroosje
De wereld en de mensheid worden geconfronteerd met een groot aantal crises. Zo heeft het materialisme en het collectief eigenbelang de wereld in een diepe financiële en economische crisis gestort. Maar ook in een energiecrisis, een voedselcrisis en een wereldwijde klimaatcrisis. Naast deze meer fysieke en materiële crises, zien we tal van ‘institutionele en intellectuele’ crises. De tot voor kort onaantastbare maatschappelijke, politieke en intellectuele gezagsinstituties zijn in een diep dal gedompeld. Niet alleen de financiële instituties hebben hun morele, ethische en gezagsvotum opgesoupeerd, ook de oude politieke, democratische instituties lijden aan een chronisch tekort aan publiek vertrouwen en gezag. Deze cumulatie van crises heeft apocalyptisch proporties. Dit boek onderzoekt hoe dit tijdsgewricht met behulp van het basisscript van universele wijsheid verklaard en geduid kan worden. Uit dat onderzoek vloeit een andere visie op de darwinistische evolutieleer voort en het plaatst de gangbare opvatting over de Apocalyps in een ander evolutionair perspectief.
Dit boek is een gids voor allen die in deze tijd van grote veranderingen opzoek zijn naar andere wijsheid en kennis dan alleen antwoorden van de gangbare westerse wetenschap.

Ik heb het boek bijna in een keer uitgelezen. Een aanrader.

Marieke